Vorige week werd duidelijk dat het kabinet in Nederland de maximumsnelheid op rijkswegen gaat verlagen. Daarmee moet de stikstofuitstoot worden verlaagd, waarmee ruimte ontstaat voor gepauzeerde bouwprojecten. Nu mogen autorijders nog op veel plekken 120 of zelfs 130 kilometer per uur rijden. Dat is binnenkort verleden tijd. 100 is de nieuwe norm. Of we dat nou leuk vinden of niet.

In België hebben ze heel wat anders aan hun hoofd. Het mag namelijk allemaal best iets sneller. Dat vindt althans de partij Vlaams Belang. Wat hen betreft moet de minimumsnelheid op rijkswegen met tien kilometer omhoog. Dit zou de verkeersveiligheid vergroten. Het verschil tussen de snelste en langzaamste voertuigen wordt kleiner, waardoor minder inhaalbewegingen hoeven te worden gedaan, is de redenering.

70 kilometer per uur is gedateerd, vindt Vlaams Belang. ‘In vergelijking met vroeger halen vrachtwagens gemakkelijk snelheden van zo’n 90 kilometer per uur’, citeren diverse Belgische kranten initiatiefnemer en parlementslid Frank Troosters. ‘En als we de snelheden van de verschillende weggebruikers die op de autosnelweg rijden dichter bij elkaar brengen, is dat veel beter voor de verkeersveiligheid.’ Ook transporteursvereniging Febetra en verkeersinstituut Vias zien er wel heil in.

Of het veel verschil maakt, is maar de vraag. Het aantal automobilisten dat in België de huidige minimumsnelheid van zeventig kilometer per uur niet haalt, is zeer gering. Van de pakweg 1,3 miljoen verkeersboetes die jaarlijks in België worden uitgeschreven, gaan er slechts ongeveer honderd naar weggebruikers die de drempelsnelheid op de rijkswegen niet halen. Dat zijn er dus maar twee per week.

En, zullen sommige Nederlanders zich afvragen, hoe zit het met de extra uitstoot van stikstof? Daar wordt met geen woord over gerept.