Sinds donderdag 10 oktober 2019 is de hefbrug in Boskoop afgesloten voor verkeer. Bij een controle is toen duidelijk geworden dat de brug onmiddellijk moest worden afgesloten voor reparatiewerkzaamheden.

Het provinciebestuur meldde eerder deze maand de brug weer te openen op maandag 24 november. Die datum is dus vervroegd. Reden hiervoor is dat de werkzaamheden zeer voorspoedig zijn gelopen in de afgelopen dagen. Bovendien was bij de planning van 24 november een marge ingebouwd.

Woensdag 20.00 uur

Woensdagavond na de avondspits gaat de brug weer open, nadat hij eerst uitgebreid is getest. De provincie streeft naar het tijdstip van 20.00 uur. Daarna wordt de aldaar aangelegde pontonbrug afgebroken en worden de ballenlijnen weggehaald.

Als dat gereed is, kan ook de binnenvaart er weer langs. Dat kan waarschijnlijk pas donderdagochtend om 09.00 uur. Ook het opgehoopte afval wordt weggehaald.

Schade

Wegvervoerders en binnenvaartbedrijven hebben veel schade geleden door de wekenlange afsluiting. Sommige bedrijven hebben dan ook een schadeclaim ingediend. Daarover doet Vermeulen geen mededeling.

Wel meldt hij: ‘Wij zijn ons er van bewust dat de afsluiting van de hefbrug Boskoop voor ondernemers, bewoners en belangenorganisaties voor hinder heeft gezorgd. Ik spreek dan ook een woord van dank uit voor hun geduld en begrip.’

Gouwesluis

Twee andere infrastructuurobjecten in de regio, de Gouwesluis en de brug bij Waddinxveen, zijn ook onderworpen aan inspecties. Voor de hefbrug bij Waddinxveen geldt dat er op drie plekken ‘beginnende tot matige corrosie’ is geconstateerd. Beide bruggen moeten verder worden geïnspecteerd.