Dat hebben beide bedrijven dinsdagavond naar buiten gebracht, nadat het personeel maandag en dinsdag over die transactie is geïnformeerd. Volgens woordvoerder Guus van Groningen van Rotra heeft de deal geen gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen.

De overname is nog niet definitief. De mededingingsautoriteiten moeten er nog hun goedkeuring aan geven. Naar verwachting levert dit weinig problemen op en kunnen beide partijen de deal eind dit jaar afronden.

Twijfels over toekomst

De reden van de verkoop is dat de Rotra-directie vreest in de toekomst niet genoeg kwaliteit te kunnen bieden aan zijn wegtransportklanten. Het is lastig om goede partnerschappen aan te blijven gaan met buitenlandse partijen, doordat deze nogal eens wegvallen door overnames of doordat ze geen directie-opvolging kunnen vinden.

Rotra-directeur Machiel Roelofsen licht in een persverklaring de verkoop toe: ‘We zien al enige tijd ontwikkelingen in de markt die vragen om een doortastend antwoord. Het wordt op termijn lastiger om een goed dekkend Europees partnernetwerk in het wegvervoer in stand te houden. Daarom is het goed om nu de krachten te bundelen met Kuehne + Nagel.’

Machiel en ook zijn broer Harm blijven betrokken bij de wegtransport- en logistieke onderdelen, als directieleden van Kuehne + Nagel Nederland en België. De activiteiten worden op de huidige locaties voortgezet.

Terminal

Diverse andere activiteiten van de logistiek dienstverlener uit Doesburg blijven wel buiten de deal. Het gaat dan om binnenvaart, waaronder de Container Terminal Doesburg, en de zee- en luchtvrachtexpeditie. De broers Roelofsen blijven ook deze onderdelen aansturen.

Kuehne + Nagel wordt na de deal ‘preferred supplier’ van de terminal in Doesburg. De ingang van de terminal is recent verbreed, zodat met grotere schepen kan worden gevaren en de kosten per container afnemen.

De reden dat de drie onderdelen buiten de deal blijven, is omdat het bedrijf hierin meer potentie ziet dan in wegtransport en warehousing. ‘Kuehne + Nagel heeft bijvoorbeeld meer dan honderd vestigingen voor wegvervoer. Zo’n netwerk kunnen wij niet bieden’, aldus Van Groningen. Door de overname hoopt het bedrijf meer te kunnen focussen op de delen die buiten de deal vallen.

Initiatief lag bij K+N

Het Rotra-deel dat naar Kuehne + Nagel gaat, heeft een jaarlijkse omzet van ruim 100 miljoen euro. Ook werkt daar het merendeel van het personeel. Het deel dat zelfstandig blijft, heeft een jaaromzet van iets meer dan 60 miljoen euro.

Het initiatief voor de overname lag bij Kuehne + Nagel. De Zwitsers benaderden het 110 jaar oude Rotra, omdat ze in de Benelux versterking wilden van hun wegactiviteiten. Na een aantal maanden te hebben overlegd, was de kogel door de kerk. Financiële details zijn niet meegedeeld.