Het openen en vergrendelen van de deuren van de trailers gebeurt op afstand door de betreffende meldkamer. De trailer is eveneens geheel gecertificeerd volgens de laatste Tapa-richtlijnen.

De chauffeur in kwestie krijgt tevens van de planningsafdeling van het transportbedrijf de instructies om – gelet op de rijtijd – zijn rusttijd te houden op een daartoe aangewezen parkeerplaats in Duitsland, welke voorzien is van camerabeveiliging. Niets is aan het toeval overgelaten.

In de loop van de avond arriveert de chauffeur op de beveiligde parkeerplaats en neemt zijn rust. De chauffeur wordt in de vroege ochtend wakker en stelt tot zijn grote ontzetting vast, dat er een gat in de trailer is gemaakt en dat de alarm­draden zijn doorgeknipt. Een groot aantal van de pallets met de kostbare lading zijn verdwenen. De chauffeur maakte onmiddellijk gebruik van zijn ‘panic button’, waarmee er een directe verbinding tot stand komt met de meldkamer. Groot alarm. De politieautoriteiten kwamen hierna snel ter plaatse om een onderzoek in te stellen.

Via een online portaal heeft de vervoerder toegang tot de beveiligingsstatus van de oplegger en hiervan wordt een uitdraai gemaakt. Een prangende vraag was natuurlijk waarom de meldkamer niet gereageerd heeft op deze inbraak. Aan de hand van de uitdraai van de gegevens kon worden vastgesteld, dat ten tijde van het doorknippen van de alarmdraden van de trailer er een alarmmelding werd gegenereerd naar de meldkamer, welke om onduidelijke redenen niet is opgevolgd.

Een nader en indringend gesprek met de verantwoordelijken van deze meldkamer levert uiteindelijk meer informatie hieromtrent op. De betreffende operator bleek bij dit voorval zelfs drie meldingen te hebben gemist, maar het ergste van alles was, na enig duw- en trekwerk, dat er werd toegegeven, dat de operator deze meldingen gewoon heeft gedeletet. Waarom de desbetreffende operator dit heeft gedaan is nog niet opgehelderd, maar het is wel een zeer merkwaardige manier van handelen. Zou er direct op de meldingen zijn gereageerd, dan had het incident voorkomen kunnen worden. Voor de meldkamer zal dit muisje nog wel een staartje hebben.

Of de control, alt en delete ook op de betreffende operator van toepassing is, zal wellicht later blijken.