Het verlagen van de maximumsnelheid is een pijnlijke maatregel voor de grootste regeringspartij VVD. Een van de speerpunten van de liberalen was nu juist dat ze wilden dat op veel meer wegen 130 kilometer per uur kon worden gereden.

Andere maatregelen die de coalitie heeft laten onderzoeken, zoals een regeling om het aantal vieze dieselbusjes te verminderen, maken geen deel uit van de reeks maatregelen.

Stikstofcrisis

Het kabinet probeert al bijna een half jaar met man en macht een oplossing te vinden voor het stikstofprobleem. Eind mei oordeelde de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid niet genoeg bescherming biedt aan beschermde gebieden.

Deze uitspraak zorgde er onder meer voor dat zeer veel bouwprojecten stil kwamen te liggen. Ook de transportsector merkt dit, vooral de bedrijven die actief zijn in de bouwlogistiek. Ook zijn diverse infrastructurele projecten uitgesteld. Daarnaast voelt de offshore markt de gevolgen van de strengere stikstofregels.

Maatregelenpakket

De regering presenteerde woensdag haar plannen om de stikstofproblemen het hoofd te bieden. Hierbij gaat het ook om de problematiek rondom pfas, een verzameling van zesduizend stofjes, waarover ook veel te doen is geweest de afgelopen tijd.

Bekijk hieronder de belangrijkste maatregelen:

  • De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 100 kilometer. Een ‘rotmaatregel’, vindt premier Mark Rutte, maar wel een die volgens hem nodig is om het land uit het slop te trekken. Op wegen waar momenteel 120 of 130 wordt gereden, mag dat alleen nog tussen 19.00 uur en 06.00 uur.
  • Er komt een noodwet voor projecten die belangrijk zijn voor de veiligheid, zoals dijk- en kustversterkingen. De noodwet moet zeker stellen dat de vergunningverlening van deze projecten niet vastloopt.
  • De samenstelling van veevoer verandert om de uitstoot van stikstof door de veehouderij omlaag te brengen. Dit moet wel op een zorgvuldige manier gebeuren en ‘mag niet leiden tot negatieve effecten op de gezondheid en het welzijn van het dier’ of op een andere manier vervuilend werken.
  • Er wordt geïnvesteerd in natuurbescherming en -herstel. Het kabinet wil samen met provincies inzetten op natuurbeheer, maar ‘erkent echter ook dat we moeten kijken naar de manier waarop we met natuur omgaan’. Als bijvoorbeeld de maatregelen die genomen worden om een klein natuurgebied te beschermen geen effect hebben, ‘zal worden bekeken of de beschermde status moet worden aangepast’. Het kabinet gaat hier ook over praten met de Europese Commissie, die over de richtlijn voor Natura 2000-gebieden gaat.
  • Naast de stikstofmaatregelen versoepelt het kabinet ook regels voor grond die pfas bevatten, chemische stoffen die in hogere concentraties schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. Er komt nog voor 1 december een tijdelijke, landelijke ‘achtergrondwaarde’. Grond die een minieme hoeveelheid pfas bevat, mag dan weer worden verplaatst. Rijkswaterstaat en waterschappen kunnen baggerwerkzaamheden die waren stilgevallen weer opstarten, want ze mogen sterk vervuilde baggerspecie in rijksbaggerdepots storten. ‘Dit geeft op korte termijn een oplossing voor stagnerende baggerprojecten’.

Maatregelen voor langere termijn

Het pakket dat woensdag is gepresenteerd, gaat specifiek over maatregelen op de korte termijn, om ervoor te zorgen dat de vergunningverlening voor woningbouw niet te lang stil komt te liggen.

Ook de belangrijkste infrastructurele projecten als dijkversterkingen moeten weer op gang komen. Coördinerend minister Carola Schouten (Landbouw) wil voor 1 december een akkoord bereiken met de provincies over maatregelen op de langere termijn, zoals het opkopen van boerenbedrijven.

Lees ook: Kabinet zet rijksdepots en vliegende brigade in tegen pfas-crisis