Het nieuws wordt gemeld door branchevereniging TLN, die aangeeft blij te zijn met de maatregel. Wel voegt de transportorganisatie eraan toe dat de pakkans ook omhoog moet.

De verhoging van de boetes wordt nog vóór het einde van het jaar doorgevoerd. Het is een van de maatregelen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat noemt in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een rapport van de ILT. Die luidde in februari van dit jaar de noodklok over het feit dat tachograaffraude steeds moeilijker op te sporen is.

Zwarte lijst

Het ministerie is ook van plan inspecteurs beter te trainen om fraude te herkennen en om maatregelen te nemen die de bedrijfsvoering van frauderende ondernemers frustreert. Bijvoorbeeld door het voor langere tijd vasthouden van een vrachtwagen mét lading, wanneer bij die vrachtwagen fraude wordt geconstateerd.

Ook overweegt de minister om het mogelijk te maken een zwarte lijst met notoire overtreders op te stellen. Deze lijst zou dan openbaar moeten zijn. Momenteel wordt onderzocht of dit soort maatregelen juridisch gezien mogelijk zijn.