Het netto-verlies kwam uit op 5,6 miljoen euro in het derde kwartaal. Over de eerste negen maanden van dit jaar is het totaalverlies inmiddels opgelopen tot 19,1 miljoen euro, tegenover 2,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Ook de ebit en ebitda daalden in het derde kwartaal.

Omzet

De omzet In het derde kwartaal liep ook terug, met 7,1% naar 169,8 miljoen euro. Een recent ingezette reorganisatie is de oorzaak van de teruglopende omzet. Belangrijk onderdeel hiervan is de afbouw van het vrachtwagenpark van de divisie Internationaal Transport. De omzet in de contractlogistiek bleef wel op peil.

‘In het derde kwartaal van 2019 waren de economische omstandigheden min of meer neutraal, zodat Waberer’s de mogelijkheid had om te focussen op het transformatieproces van zijn vlaggenschip Internationaal Transport’, aldus topman Robert Ziegler in een toelichting op de cijfers. ‘Dit had duidelijke effecten op de financiële indicatoren van het bedrijf.’

Hij doelt daarmee vooral op de ebit en ebitda, die in het derde kwartaal allebei beter waren dan in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar, zowel nominaal als qua marge. ‘Desondanks moeten we, gezien het verlies in het derde kwartaal, ons bij Waberer’s blijven inzetten om structureel winstgevend te worden.’

Kostenreductie

De wegtransporteur heeft het al geruime tijd moeilijk. Vorig jaar werd al duidelijk dat het bedrijf in zwaar weer zat. Dit jaar worden kwartaal na kwartaal rode cijfers in de boeken gezet. De Hongaren zitten momenteel dan ook in een transitieproces. Hierbij is reductie van de vloot en van personeelskosten een belangrijk onderdeel. Ook wil het bedrijf op diverse vlakken efficiënter gaan werken.

Ziegler meldt dat er al in het tweede kwartaal van dit jaar signalen waren dat dit beleid zijn vruchten afwerpt. In het derde kwartaal is de vloot verder gereduceerd met nog eens 260 trucks, wat volgens de topman heeft geleid tot verbeterde inzet van de resterende voertuigen

Het verkleinen van de vloot is niet de enige maatregel om weer ‘in het zwart’ te komen. Volgens het kwartaalverslag zijn er maar liefst 25 initiatieven om de winstgevendheid op te krikken, onder meer op het gebied van verkoop, planning en inzet van het wagenpark.

Nexways

Onlangs werd duidelijk dat Waberer’s de naam Nexways in de markt gaat zetten. In dit dochterbedrijf worden alle vrachtwagens en chauffeurs ondergebracht. Dit moet zorgen voor beter efficiency en aansturing. Ook investeert het bedrijf in optimalisatie van routes en in brandstofbesparing.

Een andere belangrijke pijler van het reorganisatieproces is het heronderhandelen van afspraken in de contractlogistiek. Volgens Ziegler is hier ook vooruitgang geboekt. ‘We hebben met succes heronderhandelingen gevoerd over verliesgevende contracten of contracten met dunne marges.’ Tevens zijn nieuwe klanten geworven, waarmee winstgevende afspraken zijn gemaakt. Belangrijkste aanwinst is een recent gesloten contract met autofabrikant Audi.