De onderscheiding werd hem afgelopen week opgespeld door de burgemeester van Barneveld, Asje van Dijk. Hempenius trad in september vorig jaar terug als dagelijks topbestuurder van H&S. De topman van het familiebedrijf werd toen Timo Huges.

Hempenius trad in 1973 in dienst van het bedrijf als planner, met een vloot van 35 voertuigen. In 1975 werd H&S overgenomen door P&O. Hempenius kocht H&S in 1997, samen met twee ooms, weer terug en verzelfstandigde de onderneming.

Van melk naar intermodaal

H&S (de letters staan voor de grondleggers Hempenius en Stoffel) ontwikkelde zich sinds de oprichting in 1946 van een kleine melkvervoerder op de Veluwe tot één van de grootste Nederlandse vervoerders van vloeibare levensmiddelen. In deze bedrijfstak kwam het in deze eeuw tot enkele overnames, namelijk die van FoodTrans in 2001 en van Cold Stores in 2005, en werd met Hoyer de joint venture Foodlog opgericht.

Tegenwoordig telt H&S ruim zeshonderd medewerkers en behaalt het een omzet van meer dan 200 miljoen euro. Het heeft zich onder Ubbo Hempenius sinds begin deze eeuw ook ontwikkeld in het intermodaal vervoer en fors geïnvesteerd in moderne informatietechnologie. Begin dit jaar werd in Barneveld een nieuw hoofdkantoor geopend.