De onenigheid betreft de vergoeding over vakantiedagen. Vorig jaar werd bepaald dat vrachtwagenchauffeurs ook overuren en andere toeslagen betaald moeten krijgen over vakantiedagen.

Tevens is afgesproken dat chauffeurs een eenmalig bedrag ontvangen van 750 euro, als compensatie voor het feit dat de afgelopen jaren over vakantiedagen geen overuren en andere toeslagen is betaald. Als chauffeurs dit bedrag accepteren, moeten ze afzien van een juridische procedure voor nabetaling van gemiste inkomsten uit eerdere jaren. Ter verduidelijking, het gaat hier niet om een specifieke regeling voor Snel. Andere bedrijven en chauffeurs mogen er ook gebruik van maken.

Onenigheid

De vervoerder en de twee chauffeurs zijn het echter niet eens over deze regeling. Volgens de chauffeurs is het een vrijblijvende regeling en staat het ze vrij om de 750 euro niet te accepteren en in plaats daarvan alsnog betaling van overuren en toeslagen over vakantiedagen te eisen over de afgelopen jaren.

Volgens Snel is helemaal geen sprake van vrijblijvendheid en moeten de chauffeurs deze regeling accepteren. Veel andere werknemers van Snel hebben dit inderdaad geaccepteerd, maar de twee chauffeurs beslisten anders. Ze hebben afgezien van de 750 euro en zijn in plaats daarvan een rechtszaak gestart om betaling van de misgelopen vakantiedagen-inkomsten alsnog af te dwingen.

De twee chauffeurs werden vanaf dat moment (11 juni 2019) minder uren ingezet. Volgens de twee personeelsleden is dit een straf voor het niet accepteren van de 750 euro-regeling. Doordat ze voortaan minder uren konden werken, verdienden de chauffeurs honderden euro’s per persoon per maand minder. Zij kwamen daardoor in hun privé-leven in de problemen volgens vakbond CNV, die de chauffeurs bijstaat.

De twee werknemers en de bond startten daarom een tweede rechtszaak. Zij wilden in kort geding afdwingen dat ze weer hun normale aantal uren mochten maken. Bovendien eisten ze betaling van de gemiste inkomsten over de afgelopen maanden en vinden ze het onacceptabel dat ze, in hun ogen, door hun werkgever onder druk zijn gezet de 750 euro-regeling te accepteren. De recente uitspraak van de rechtbank had betrekking op deze zaak.

Mailwisseling

In de uitspraak wordt een mailwisseling tussen directeur Peter de Vries en een van beide chauffeurs aangehaald. De chauffeur schreef in een e-mail: ‘Verder zou ik graag willen weten wat de consequenties zijn als ik deze (het opeisen van gemiste inkomsten over vakantiedagen, red.) niet intrek. U heeft mij al verteld dat ik geen zaterdag meer mag wassen (wat ik al elf jaar deed). Zijn er verder nog consequenties over het aantal uren in 1 week? (Bijvoorbeeld Max 40-45 uur.). Krijg ik nog ritten naar België (wat ik eigenlijk altijd deed)?.’

In antwoord daarop schreef De Vries. ‘Dat dit alles (de weigering om de 750 euro te accepteren, red.) gevolgen heeft voor de inzet van werken en de samenwerking zal kloppen.’ Een andere leidinggevende voegde daar later aan toe: ‘Als jij akkoord gaat met die 750 euro. Ja, dan gaan wij het goed maken met hetgeen wat je tekort gekomen hebt.’

Weliswaar heeft De Vries deze uitspraken later genuanceerd door aan de chauffeur mede te delen: ‘We hebben niets bijzonders gedaan. We hebben gewoon het werk eerlijk verdeeld.’ Volgens de rechter komt deze laatste opmerking niet geloofwaardig over.

Arbeidsvoorwaarde

Tevens vond de rechter dat het overwerk in het geval van de twee chauffeurs een arbeidsvoorwaarde was geworden. Dit omdat Snel de twee chauffeurs jarenlang voor dit overwerk heeft ingeroosterd. ‘Als het overwerk een arbeidsvoorwaarde is, mag een werkgever dat niet zomaar eenzijdig wijzigen’, aldus de rechter, die daaraan toevoegde: ‘Dat de afname van werk voor de chauffeurs alleen te wijten zou zijn aan de rustige zomerperiode, is door de chauffeurs met urenstaten uitgebreid onderbouwd weerlegd’.

De rechter gaf uiteindelijk de twee chauffeurs gelijk. Snel moet alsnog enkele duizenden euro’s per persoon betalen aan de chauffeurs. Tevens moeten ze weer worden ingezet voor hun normale aantal uren.

Reactie Snel

Directeur Peter de Vries van Snel Shared Logistics laat in een reactie weten dat de verlaging van het aantal uren voor beide chauffeurs niet is bedoeld om ze onder druk te zetten. ‘We hebben begin dit jaar onze vloot met zo’n 45 auto’s uitgebreid en deze bemand met nieuwe chauffeurs, onder wie veel uit de eigen opleiding. Een noodzakelijke uitbreiding, omdat Snel de afgelopen twee jaar met ruim 50% gegroeid is.’

De Vries vervolgt: ’De verhoogde bezetting maakt dat Snel in zijn hoogseizoen in het voorjaar en nu in het najaar zijn opdrachtgevers goed en met een hoge performance kan bedienen. Een effect daarvan was echter dat in het laagseizoen, deze zomer, er minder overuren gewerkt werden omdat dit verdeeld is over meer chauffeurs.’

Eerlijke verdeling

Hij voegt eraan toe: ‘Snel staat voor een eerlijke verdeling van het werk onder zijn chauffeurs. Bijzonder is dat juist het CNV het terugdringen van overuren als speerpunt heeft in de komende cao-onderhandelingen. Wij vinden het jammer dat er voor deze weg gekozen is. Momenteel beraadt Snel zich over eventuele vervolgstappen ten aanzien van het vonnis in kort geding.’

Volgens Tjitze van Rijssel van CNV is Snel inmiddels in beroep gegaan tegen de uitspraak in het kort geding. Volgens hem hebben de chauffeurs de door de rechter geëiste nabetalingen nog niet ontvangen.

Van Rijssel is uiteraard in zijn nopjes met het oordeel van de rechter. ‘Een mooie uitspraak, die laat zien dat werknemers sterk staan en niet met zich hoeven laten sollen.’ De twee chauffeurs zijn volgens de vakbondsman onder druk gezet door Snel. ‘Ze moesten één voor één bij de directeur komen en beloven dat ze akkoord zouden gaan met die 750-euroregeling. Zo niet, dan zou dat grote financiële gevolgen hebben. Pure chantage.’