Het maken van overuren is in het wegtransport zeer gebruikelijk en voor sommige, of misschien zelfs vele, truckbestuurders nodig om hun loon op te schroeven naar een acceptabel niveau. De vakbonden denken echter dat het hoge aantal werkuren de toestroom van nieuwe chauffeurs in de weg kan staan. Waarom zou je als instromer kiezen voor een beroep ‘achter het stuur’, als je ook voor andere beroepen kunt kiezen, waarbij je elke dag om zes uur aan tafel kunt met je partner of je gezin?

De werknemersvertegenwoordigers denken dat een hoger basisloon ervoor zorgt dat chauffeurs geen overuren meer hoeven te maken om hun salaris op te krikken. Los van het feit dat bonden altijd hogere lonen willen, is de gedachte dat een hoger basissalaris, en dus minder overuren, het vak aantrekkelijk maakt, op het eerste gezicht helemaal niet zo gek.

Maar of die ruimte en bereidheid er zijn bij vervoerders, is zeer de vraag. De wegtransportmarkt kenmerkt zich door dunne marges, mede door de continue prijsdruk van verladers, die ook in deze tijden van hoogconjunctuur op de kleintjes letten als het om vervoer gaat. Bovendien zijn er steeds meer tekenen dat de economische groei afvlakt, wat eenieder waarschijnlijk voorzichtig maakt.

Tevens zullen de vertegenwoordigers van de werkgevers er tijdens de onderhandelingen op wijzen dat er al diverse loonsverhogingen zijn geweest in de voorbije jaren. Bovendien wil je jezelf niet uit de markt prijzen in het internationale krachtenveld waar veel transportbedrijven in zitten.

Ironisch genoeg zorgt het chauffeurstekort ervoor dat sommige transporteurs hogere tarieven kunnen afspreken met verladers. De zekerheid dat lading daadwerkelijk op tijd bij de klant wordt afgeleverd, is verladers meer waard dan een paar procent extra beknibbelen op de vervoerstarieven. Toch blijft het voor veel bedrijven een uitdaging om goede rendementen te behalen, zeker met een afkoelende economie. Dat zal zijn weerslag hebben op de komende onderhandelingen.

De huidige cao loopt op 31 december 2019 af. Het overleg voor een nieuwe cao begint waarschijnlijk in november. Gezien het feit dat de wensen en eisen van beide kampen ver uit elkaar lijken te liggen, zullen ze overuren moeten maken om een nieuw akkoord tijdig rond te krijgen.