‘Vooral voor bedrijven die hun lading via de binnenvaart over de Gouwe vervoeren, is dit een ramp’, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl van Evofenedex. ‘Naast het wegtransport van bloemen en planten raakt de buitengebruikstelling ook het vervoer van goederen zoals zand, grind en containers met binnenvaartschepen hard.’

Monitoring niet op orde

Van der Kuijl vervolgt: ‘Natuurlijk staat de veiligheid voorop, dus hebben we begrip voor dit besluit. Maar het is toch wonderlijk dat de monitoring van het onderhoud ook hier blijkbaar niet op orde is. Het achterstallige onderhoud van kunstwerken in onze infrastructuur is echt een groot probleem.’

De belangenvereniging gaat met de verantwoordelijke gedeputeerde om de tafel om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen. ‘En daarbij moeten we het hebben over een goed communicatieplan over de duur van de stremming, maar ook over compensatie voor de door bedrijven geleden omvaar- en omrijschade.’

Andere bruggen

De komende jaren staan er veel renovatieprojecten gepland in de provincie Zuid-Holland. Evofenedex gaat op korte termijn in gesprek met de provincie om helder te krijgen of andere bruggen of kunstwerken ook op instorten staan en er een goede onderhoudsplanning is. Als kunstwerken op instorten staan en deze worden afgesloten, is de economische impact voor het bedrijfsleven en de impact op de omgeving groot.

Tot nader order dicht

Donderdagavond maakte de provincie bekend dat de hefbrug tot nader order wordt afgesloten. ‘Er is geconstateerd dat de hefbrug Boskoop zonder het nemen van maatregelen op dit moment constructief onveilig is’, aldus de provincie in een toelichting.

‘We hebben daarom direct actie ondernomen. Zo is de brug afgesloten voor automobilisten, fietsers en voetgangers en is de vaarweg gestremd. We kunnen nu nog niet zeggen hoe lang dat gaat duren. We zijn in overleg met de onderhoudsaannemer hoe we de noodzakelijke maatregelen zo snel mogelijk kunnen nemen.’

Waddinxveen en Gouwesluis

Daarnaast is in opdracht van het provinciebestuur een onderzoek gestart naar twee soortgelijke bruggen in Zuid-Holland, in Waddinxveen en Alphen aan den Rijn (Gouwesluis). Wel meldt de provincie dat er geen aanwijzingen zijn dat deze bruggen op dit moment onveilig zijn. Volgens Omroep West is de brug in Alphen na spoedonderzoek inmiddels veilig verklaard.

Onveilige situatie

De brug in Boskoop dateert uit 1935. In de jaren negentig is verzuimd de brug op adequate wijze te versterken toen er voetpaden aan zijn gehangen, zei gedeputeerde Floor Vermeulen donderdagavond. Volgens hem is in Boskoop dus lange tijd sprake geweest van een onveilige situatie.

Bron foto: Michiel Verbeek / Wikipedia