Dat heeft staatssecretaris Baptiste Djebbari laten weten op de recente bijeenkomst van één van die organisaties, de FNTR. Eerder stonden het wegvervoer en de regering lijnrecht tegenover elkaar in verband met de aangekondigde accijnsstijging.

De FNTR en OTRE verweten transport- en milieuminister Elisabeth Borne ‘arrogantie’ bij de behandeling van het wegvervoer. Ze benadrukten dat wegtransporteurs al voldoende zouden bijdragen aan de financiering van de weginfrastructuur en zeker niet de belangrijkste veroorzakers van de slechte toestand van met name staatswegen zouden zijn.

Innovatieve alternatieven

De wegvervoersorganisaties drongen erop aan naar ‘innovatieve alternatieven’ voor de accijnsverhoging te zoeken, bijvoorbeeld door stimulering van schoner wegtransport. Djebbari heeft zich hiervoor nu opengesteld en wil met de bedrijfstak tot ‘technisch werkoverleg’ komen. Daarbij zou ook moeten worden vastgesteld of de alternatieven verenigbaar zijn met het Franse en het EU-recht.

Djebbari voegde eraan toe dat hij een bedrijfstak niet met verdere kostenverhogingen wil ‘bestraffen’, zeker waar die nu al met zware internationale concurrentie te maken heeft.