De onderneming, sterk in de temperatuurgestuurde opslag en het transport van levensmiddelen in vooral Midden- en Noord-Europa, sluit niet uit dat soms in dit bereik ‘nog hogere prijsaanpassingen’ nodig zijn. Nagel gaat ook toeslagen heffen voor ‘speciale vormen van dienstverlening’.

Productiekosten

Nagel beroept zich op ‘aanzienlijk stijgende productiekosten’, vooral door de toenemende schaarste aan chauffeurs en een algemene krapte aan transportcapaciteit. Ook groeiende files als gevolg van gebrekkige infrastructuur en ‘onveranderd lange wachttijden’ bij de belading en lossing van materieel spelen een rol. Daarnaast noemt Nagel verscherpte normen voor het levensmiddelenvervoer en oplopende energieprijzen.

Het bedrijf zegt ook de interne efficiëntie van opslag en vervoer van koel- en vriesproducten door te voeren, maar kan daarmee de oplopende externe kosten niet geheel compenseren.