Trans-o-Flex, de Europese vervoerder van palletlading, neemt de komende jaren geleidelijk afscheid van houten pallets als ladingdrager. Het bedrijf heeft nu dertigduizend kunststof pallets aangeschaft voor een bedrag van één miljoen euro, die vooreerst in het vervoer binnen Duitsland worden gebruikt.

Kunststof pallets zijn, zegt Trans-o-Flex, duurzamer dan exemplaren van hout. Een houten Europallet gaat gemiddeld maar acht transporten mee. Dan raken ze zozeer beschadigd dat ze niet meer bruikbaar zijn. Ze zuigen bovendien tijdens die reizen zoveel vocht op dat ze zwaarder worden en dus het totale gewicht van een transport verhogen.

Trans-o-Flex nam de afgelopen twee jaar proeven met kunststof pallets in het vervoer tussen Hannover en Hamburg en is enthousiast over de bevindingen. Een kunststof pallet kost in de aanschaf meer, maar gaat zo veel langer mee, dat deze kosten er op termijn uitkomen.

Veel klanten afkeurig van hout

Het bedrijf wijst erop dat een gemiddelde kunststof pallet 18 kilogram weegt, terwijl een nieuwe houten pallet op 24 kilo komt en gaandeweg dus, door opname van vocht, nog zwaarder wordt. Op een volle vrachtauto van pakweg dertig pallets kan dus een aanzienlijk gewichtsverschil ontstaan.

Daarbij stellen steeds meer klanten het op prijs geen, door vocht donker geworden pallet te ontvangen, zegt Trans-o-Flex. Genoemd worden onder meer farmaceutische bedrijven die medicijnen voor vervoer aanbieden. Het bedrijf gaat de houten pallets nu uitfaseren, door ze aan het einde van hun levenstijd te vervangen door kunststof pallets die langer meegaan.