Volgens Tapa, een organisatie met het hoofdkwartier in Oegstgeest, waren er 4187 diefstallen van of uit lading in de eerste twee trimesters van dit jaar, 5,1% meer dan over het gehele vorige jaar. Dat had er ook mee te maken dat meer diefstallen ter ore kwamen van de organisatie, door verbeterde informatie-uitwisseling met de nationale autoriteiten in deze drie gebieden.

Tapa becijfert de directe schade van alle ladingdiefstal op 55 miljoen euro, ruim drie ton per gemiddelde dag. Het werkelijke schadecijfer ligt echter veel hoger, zegt de organisatie, omdat de totale schade, bijvoorbeeld door verlies van productie, er een veelvoud van is.

Bar en boos

Het tweede kwartaal van dit jaar moet bar en boos geweest zijn, aldus de anti-diefstalvereniging. Het aantal incidenten, met of zonder diefstal, zou 1485 hebben bedragen, bijna 38% meer dan bijvoorbeeld in vergelijking met het tweede kwartaal van 2015. Er ging ruim 21 miljoen euro aan lading verloren, zelfs 745% meer dan in dezelfde periode van 2015.

De meeste lading werd gestolen uit wegvoertuigen. In het tweede kwartaal waren er 853 diefstallen, zoals door Tapa geregistreerd, 353% meer dan in hetzelfde tijdvak van 2015. In het hele gebied (Europa, Midden-Oosten, Afrika) nam in die periode het aantal landen dat rapporteerde over ladingdiefstal toe tot dertig, een stijging van 87,5%.

Onder de officiële radar

Het mag duidelijk zijn dat in veel landen diefstal van lading nog onder de officiële radar is gebleven en dat, als de waarneming en de rapportage verbetert, de Tapa-registratie nog tot veel grotere aantallen zou uitkomen. Hieraan is de afgelopen vijf jaar al veel verbeterd. In alle jaren sinds 2015 was er een stijging van de bij de organisatie bekende incidenten, die suggereert dat het probleem sterk toeneemt.

De organisatie wijst erop dat in minder dan 30% van de gevallen in het tweede kwartaal van dit jaar door de autoriteiten een eerste schatting werd afgegeven over de waarde van de gestolen lading. De organisatie stelt ook dat de uitwisseling van informatie tussen opsporingsautoriteiten beter wordt en ook professionele bestrijders van ladingdiefstal helpt bij het nemen van tegenmaatregelen.

Ze wijst erop dat vooral de rapportage uit Frankrijk in het tweede kwartaal sterk is verbeterd, dankzij betere samenwerking met de autoriteiten in dat land. De Fransen stelden 480 incidenten aan het licht. Dat was 32,3% van het totale aantal incidenten dat in het tweede kwartaal in Europa, het Midden-Oosten en Afrika werd vastgesteld. Dit betekent natuurlijk niet dat een derde van alle diefstallen van of uit lading in april, mei en juni van dit jaar aan het licht kwam, in Frankrijk plaatsvond.

Trouwe rapporteurs

Tapa heeft een aantal trouwe rapporteurs in landen als Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, waar politierapporteurs nauwkeurige gegevens over ladingdiefstal aanleveren. In Duitsland waren er in het eerste kwartaal 410 incidenten, een groei van 27,6% ten opzichte van hetzelfde tijdvak van 2015. In Nederland was er een stijging van 8% tot 119 gevallen, in het Verenigd Koninkrijk bedroeg de stijging 11,1% tot 165.

Op welke goederensoorten zijn boeven, volgens de cijfers, vooral uit? In ruim driekwart van de gevallen gaat het om ongespecifieerde goederen, of wat we ‘algemene koopmanswaren’ noemen. Tabak scoorde in het tweede kwartaal 3,7% van het aantal incidenten. Voeding en dranken waren goed voor 3,5%.

Andere goederen, maar elk met een betrekkelijk laag percentage, waren woninginrichting, huishoudelijke apparatuur, kleding en schoeisel, cosmetica en hygiënische artikelen, metalen, auto-onderdelen, computers en laptops (1%), gereedschappen en bouwmaterialen en, uiteindelijk, banden.