Het consortium Autoticket van CTS Eventim en Kapsch TrafficCom dacht voor rente en belastingen met deze tol in de jaren 2020-2032 een resultaat te behalen van 382,2 miljoen euro.

Na rente en belastingen zou er in die periode van twaalf jaar, de met de Duitse overheid overeengekomen contractperiode, een winst overblijven van 257,4 miljoen euro. Dat berekent het economische blad Capital.

Nu de tol niet doorgaat, willen de eigenaren van Autoticket de gederfde inkomsten verhalen op de Duitse staat. In elk geval hebben ze ook kosten gemaakt voor de invoering van de tol – een vignet voor alle binnen- en buitenlandse auto’s op een deel van het Duitse wegennet – die nu worden teruggevorderd.

Hof: Pkw-Maut discriminerend

Verkeersminister Andreas Scheuer had met de tolheffing volgend jaar willen beginnen. Daar stak het Europese Hof van Justitie in een uitspraak op 18 juni een stokje voor, omdat het de heffing als ‘discriminerend’ beschouwde.

Buitenlandse automobilisten zouden voor hun ritten in Duitsland de kosten van een vignet moeten betalen, terwijl Duitse automobilisten in ruil voor de prijs van dat vignet zouden worden gecompenseerd in de vorm van een navenante verlaging van de wegenbelasting.

Contract opgezegd

Het contract met Autoticket is na de uitspraak van het Hof door Scheuer opgezegd. De minister zegt dat de reden daarvoor niet alleen de Hof-uitspraak is, maar ook wanprestatie van de tolexploitanten. Die zouden onderaannemers aan het werk hebben gezet, die de kosten van de heffing aanzienlijk zouden hebben verhoogd.