De tol zou moeten gelden op zowel het rijkswegennet als op gemeentelijke wegen. Dat vindt zowel Roger Kehle, voorzitter van de vereniging van gemeenten in Baden-Württemberg, als Uwe Brandl, namens de vereniging van Beierse gemeenten. Brandl is ook voorzitter van de vereniging van Duitse gemeenten, de DStGB.

Het gehele wegennet van Duitsland omvat 920.000 kilometer. Ongeveer 600.000 kilometer daarvan vallen onder gemeentelijk toezicht. Zuid-Duitsland wil voor alle weggebruikers, ook buitenlanders, een kilometerheffing die rekening houdt met de uitstoot van milieuschadelijke stoffen, de afgelegde afstand en de tijdstippen van het autogebruik.

Heffing moet ‘intelligent’ zijn

De DStGB is zelf ook voor een ‘intelligente’ heffing voor alle weggebruikers. ‘Wie bijvoorbeeld in de spits over de rondweg van Keulen rijdt, zal meer moeten betalen dan iemand die datzelfde traject ’s nachts aflegt’, zegt de vereniging van Duitse gemeenten.

De wijze waarop de kilometerheffing moet plaatsvinden, zou kunnen aansluiten bij die van de huidige ‘Maut’ voor vrachtauto’s. Maar Brandl dringt erop aan dat er geen ‘bureaucratisch monster’ wordt opgetuigd. Er moet ook geen sprake zijn van ‘hoogtechnologische hocus-pocus’. Zijn Baden-Württembergische collega Kehle, vindt dat forenzen moeten worden ontzien. Voor hen zou een compenserende lastenverlichting moeten komen.

Adac is alvast tegen

De Adac, de ‘Duitse ANWB’, wijst de voorgestelde kilometerheffing af. Automobilisten betalen jaarlijks nu al 53 miljard euro aan belastingen en accijns. Kritiek op het voorstel is er ook van de vereniging van gemeenten in Saksen-Anhalt. ‘In het oosten van Duitsland is er immers een heel andere situatie dan in Baden-Württemberg’, zegt directeur Jürgen Leindecker.

Nederland denkt al een jaar of veertig over een kilometerheffing voor alle wegverkeer, naar plaats, tijd, gereden afstand en de milieuklasse van het voertuig. De ANWB is hiervan voorstander, evenals de milieubeweging en organisaties als TLN, Rai Vereniging en Bovag. Voorlopig wordt alleen gewerkt aan een kilometerheffing voor vrachtverkeer, naar het model dat onder meer in Duitsland en België al is ingevoerd.