Dat is vastgelegd in het begrotingsplan van de Duitse minister van financiën, Olav Scholz, voor 2020 en de drie jaar erna. Het te investeren bedrag is 0,9 miljard euro hoger dan het budget voor 2019.

Scholz heeft het verkeersministerie in zijn meerjarenbegroting ontzien, ook al derft de staat jaarlijks circa een half miljard euro aan inkomsten, doordat het Europese Hof van Justitie een stokje stak voor de tol die Duitsland wilde heffen voor het personenverkeer.

Veel bruggen gammel

Die tol is volgens het Hof in strijd met de Europese regels. De ‘Pkw-Maut’, die in oktober 2020 van kracht moest worden, zou discriminerend zijn voor buitenlandse automobilisten. Die zouden voortaan een vignet moeten kopen. Ook Duitse automobilisten zouden dat vignet moeten aanschaffen, maar zouden volledig worden gecompenseerd door een verlaging van de wegenbelasting.

Duitsland telt relatief veel verouderde infrastructuur, zoals bruggen die dringend aan renovatie of vervanging toe zijn. Scheuer krijgt nu dus meer geld voor zulke projecten. Al met al denkt Duitsland ook de komende jaren, ondanks deze meeruitgaven en een verzwakking van de conjunctuur, de landsbegroting in evenwicht te houden.