Er verschijnen in Nederland steeds meer verschillende soorten milieuzones, of plannen daarvoor. Goed dat gemeentes de vrijheid hebben zegt de een, de ander noemt het een ‘ratjetoe’.

Voorbeelden

Een paar voorbeelden: als het aan Amsterdam ligt, komen er in 2030 geen benzine- en dieselauto’s meer in de binnenstad. Maastricht wil graag een milieuvignet invoeren, naar Duits voorbeeld. Arnhem verbiedt personenauto’s die rijden op diesel en ouder zijn dan 1 januari 2005. En de Rotterdamse milieuzone is verboden terrein voor personen- en bestelauto’s op diesel van vóór 1 januari 2001 – nog even: de milieuzone wordt uitgefaseerd.

Dat gaat veranderen: het kabinet gaat de toelatingseisen voor personenauto’s, busjes en vrachtwagens harmoniseren. Gemeenten die zo’n zone willen invoeren, kunnen hierin dieselauto’s weigeren die op 1 januari 2020 vijftien jaar en ouder zijn, of twintig jaar en ouder. Vanaf 2025 worden de regels strenger.

Zero-emissiezone

Vanaf dat jaar kunnen gemeentes bovendien een zero-emissiezone voor bedrijfs- en vrachtauto’s instellen. Een paar jaar daarvoor, in 2022, kunnen gemeentes al kiezen voor een begrenzing bij Euroklasse 6. Om de regels kenbaar te maken, komen er duidelijke verkeersborden en krijgen de verschillende type zones allemaal hun eigen kleur. Het wetsvoorstel ligt momenteel voor advies bij de Raad van State.

Themadag

Wat er verandert en hoe gemeentes, automobilisten en transport-ondernemingen daar goed op kunnen inspelen, is onderwerp van een speciale themadag op vrijdag 27 september in de voormalige Stadstimmertuin in Amsterdam. Wat moeten gemeentes doen als ze ook een milieuzone willen, en de gemeentes die er al eentje hebben? Is de huidige lichting personen- en bedrijfsauto’s er wel klaar voor? En hoe speelt de logistieke sector hier op in? De organisatie van de dag is in handen van het vakblad VerkeersNet.nl, een zusterpublicatie van Nieuwsblad Transport.

Onder meer de volgende sprekers leveren een bijdrage: Kaj Sanders (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Bertien Oude Groote Beverborg (gemeente Amsterdam), Aart Meijles (gemeente Utrecht), Arjan de Jong (Centraal Boekhuis (CB), namens TLN) en Jan Bessembinders (Bovag).

Meer informatie is te vinden op: https://www.verkeersnetacademy.nl