Nu mogen alleen trucks met containers en wissellaadbakken van 44 ton in het intermodaal vervoer het voor- en natransport verrichten. Het algemene maximum voor vrachtauto’s in Duitsland bedraagt 40 ton.

Maar er komt nu, in de loop van dit jaar, een studie naar uitbreiding van het maximum van 44 ton naar vrachtauto’s die bulkgoederen vervoeren, zoals chemieproducten, staal en bouwstoffen, stenen en aarde.

Masterplannen intermodaal

Dat heeft het Duitse verkeersministerie laten weten in antwoord op vragen van de Bondsdagsfractie van de Groenen. De nu te ondernemen studie is gebaseerd op de ‘masterplannen’ voor spoor- en binnenvaartvervoer. Een verhoging van het maximumgewicht in het voor- en natransport over de weg zou het intermodaal vervoer bevorderen.

Het vervoerende en verladende bedrijfsleven zou het toejuichen als het maximum voor dit vervoer met vier ton wordt verhoogd. Wegvervoersorganisatie DSLV drong hierop in mei al aan. Ook organisaties in de staalindustrie, de chemische sector en de bouw sloten zich daarbij aan.

Geen algemene verhoging

De bondsregering heeft benadrukt dat een gewichtsverhoging uitsluitend zal gelden voor vrachtauto’s die actief zijn in het voor- en natransport naar en van intermodale terminals. Het algemene maximum blijft veertig ton. Een verhoging voor alle vrachtverkeer zou het Duitse wegennet te zwaar belasten.