Bulc reageert op klachten van Duitsland en Italië over de zogenoemde Blockabfertigung, waarbij Tirol dit jaar gedurende 32 dagen slechts een beperkt aantal vrachtauto’s op de Brennerroute toelaat. Op die dagen leidt dit tot lange files in met name Beieren.

Volgens Bulc wordt daarmee het vrije goederenvervoer binnen de Europese Unie beperkt. ‘We hebben de autoriteiten in Oostenrijk ervan op de hoogte gesteld dat we de veelvuldige toepassing van deze maatregel afkeuren’, aldus de Transportcommissaris in een brief aan Duitsland en Italië.

Officiële klacht

Duitsland bereidt een klacht tegen de Blockabfertigung voor bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Bulc lijkt het met Berlijn eens te zijn. Ze vindt dat de beperking van vrije grensovergang alleen in ‘buitengewone gevallen’ kan worden toegepast.

Als Tirol ertoe overgaat de beperking in te voeren op dagen waarop deze deelstaat een groter dan normaal verkeersaanbod op de eigen wegen voorziet, is sprake van een ‘onproportioneel’ handelen. Het probleem verplaatst zich dan immers naar het zuiden van Duitsland en het noorden van Italië, zegt Bulc.

Steeds vaker toegepast

Tirol heeft de laatste jaren de Blockabfertigung op steeds meer dagen in het jaar toegepast. Vorig jaar waren dat er 26, dit jaar worden het er al 32. Buitendien behoudt Tirol zich de vrijheid voor om doorvoerverkeer ook op andere dagen eventueel bij de grens te laten wachten en slechts mondjesmaat vrachtauto’s door te laten.