Welgeteld 1,9% van alle transport werd verricht met binnenschepen. Het restant, 9,6%, viel toe aan het spoor en pijpleidingtransport. De overslag in Franse havens kwam uit op 352,2 miljoen ton.

Het gehele binnenlandse en internationale transport in Frankrijk was vorig jaar goed voor een omzet van 402 miljard euro, 17,5% van het bruto binnenlands product. Van die omzet kwam 6,5 procentpunt terecht bij de zee- en binnenvaart. Dat was nog iets minder dan de omzet in de luchtvaart en het spoorvervoer.

Wegvervoer

Ongeveer 72% van de bijdrage van het transport aan het Franse bbp, dus ongeveer 12% van dat gehele bbp, viel toe aan het wegvervoer. Dat is een reusachtig bedrag, waarbij moet worden aangetekend dat landen die vrijwel helemaal geen binnenvaart kennen – bijvoorbeeld Malta, dat trouwens ook geen spoorvervoer kent – volledig op wegvervoer zijn aangewezen.