Afgezet tegen de omzet liet het nettoresultaat zelfs een miniem verval zien van 0,56% naar 0,54%. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het moederbedrijf Mainfreight Netherlands Coöperatief UA dit voorjaar heeft gedeponeerd.

De grootste absolute stijging van 18.8 miljoen euro (39%) kwam in de boeken van Mainfreight voor rekening van de zee- en Iuchtvrachtdivisie, terwijl de werkmaatschappij Logistics een omzetgroei van 15,6% behaalde.

De overige expeditie-activiteiten van de bijna 2.000 medewerkers tellende transportgroep uit ’s Heerenberg waren goed voor een omzet van bijna 199 miljoen euro. Mainfreight meldt verder dat in de omzetgegevens de invoerrechten en verrekening van de btw niet zijn meegenomen. Die bedroegen over het verslagjaar 2017/2018 bijna 60 miljoen euro.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat voor belastingen van Mainfreight kwam uit op 5.8 miljoen euro, tegen 5,4 miljoen euro een jaar eerder. De grootste kostencomponent na het uitbesteed vervoer waren daarbij vorig jaar de personeelslasten met 105,9 miljoen euro. Dat komt neer op 30% van de totale omzet. De kosten voor het uitbesteed werk waren intussen goed voor ruim 52% van de omzet, een stijging van bijna 3 procentpunt vergeleken met het fiscale jaar 2016/2017.

Uit de balans blijkt verder dat de groep een dividend van 3 miljoen euro uitkeerde aan de Nieuw-Zeelandse  eigenaar Mainfreight Ltd. Door die winstuitkering en herwaardering van activa viel het totale groepsresultaat blijkens het jaarverslag met 1,3 miljoen euro negatief uit.

Rentevergoeding

De Nederlandse transportgroep betaalde verder vorig jaar een bedrag van ruim 1 miljoen euro aan de Nieuw-Zeelanders als rentevergoeding. Het gaat daarbij om rentelasten die zijn gerelateerd aan de overname van de Wim Bosman Groep enkele jaren geleden. Door die acquisitie kwam er een schuld van 33,2 miljoen euro aan het Australische bedrijf in de boeken van Mainfreight Nederlands Coöperatief UA.