De vragen komen na een oproep van onder meer TLN en Evofenedex. Zij snappen niet waarom bedrijven verplicht zijn deze kaarten in Nederland te kopen. Zeker gezien het grote prijsverschil. Ter vergelijking, in Duitsland kosten ze veertig euro en in Zweden zelfs maar een tientje.

Achterstand

De Kamerleden Wörsdörfer en Dijkstra (VVD) en Stoffer (SGP) willen weten of de prijzen inderdaad zover uit elkaar liggen en zo ja, waarom. Ze vrezen dat de Nederlandse transportsector op deze manier op achterstand wordt gezet en zouden graag zien dat de minister zonodig maatregelen neemt om deze achterstand tegen te gaan. Ook willen ze weten waarom bedrijven verplicht zijn de kaarten in Nederland te kopen, als deze kaarten daadwerkelijk in elk land hetzelfde zijn.

Niet alleen het prijsverschil en de verplichting om in Nederland te kopen, zijn een bron van irritatie. Ook de problemen met het tijdig leveren van kaarten voor de nieuwe, slimme tachograaf hebben de uitgifte-instantie kritiek opgeleverd.

Vertragingen

Vanaf aanstaande zaterdag 15 juni mogen nieuwe trucks niet meer de weg op zonder een slimme tachograaf aan boord. Echter, eerder dit voorjaar werd duidelijk dat de werkplaatskaarten om de nieuwe tachograaf te ijken, niet op tijd konden worden geleverd. Daardoor dreigden vervoerders hun nieuwe vrachtwagens tijdelijk niet te kunnen gebruiken. Kroatische kaarten moesten uitkomst bieden.

Enige tijd later werd ook duidelijk dat Kiwa niet op tijd was met de levering van bedrijfs- en bestuurderskaarten. Door gebruik van Britste kaarten moeten deze problemen worden opgelost. Reden voor de diverse vertragingen zijn problemen bij kaartleverancier Idemia.