Er is slechts een geringe dip zichtbaar in 2009 als eigenaar Marwin Melis zijn dashboard met het omzetverloop van de afgelopen vijftien jaar laat zien: het gevolg van de kredietcrisis. Sinds Melis het stokje van zijn vader overnam in 2003 bleef de omzet stijgen. Van 1,3 miljoen in 2003 tot 15 miljoen euro in 2018. De omzetgroei bezorgde hem zelfs een FD Gazellen-award in 2018. Voor 2019 is een omzet van 20 miljoen euro geprognosticeerd.

Wat is de visie achter die keuze voor zowel omzetgroei als margeverbetering? Melis: ‘Het een kan niet zonder het ander, vind ik. Alleen margeverbetering maakt je kostenstructuur wel gunstiger, maar als je niet continu focust op omzetgroei heb je daar eigenlijk weinig aan. Juist met omzetgroei heb je steeds meer ruimte in je bedrijf om tot efficiencyverbetering te komen. Wij nemen daarom soms bedrijven met hun klantenbestand over, en soms beginnen we bij nieuwe klanten met kleine contracten zodat die kunnen groeien in de toekomst. Want we vinden dat groei beheersbaar moet blijven.’ Melis zit op een gemiddelde RoS (Return on Sales) van 3%.

Risico’s

Melis heeft diverse tegenslagen gekend de afgelopen jaren. Het plotselinge overlijden van zijn vader in 2003 dwong hem om het familiebedrijf over te nemen, ook al was hij nog erg jong en onervaren. ‘Kiezen op elkaar en schouders eronder’, zegt hij. Gaandeweg groeide het bedrijf en moest er uitgekeken worden naar een nieuwe en grotere locatie. In 2015 werd die betrokken, maar krap een jaar later legde een grote brand het bedrijfspand volledig plat. Dat kreeg hem niet klein. ‘We staken de koppen bij elkaar en zochten meteen naar een oplossing. In dit geval waren er veel bevriende ondernemers die een handje toestaken waardoor we weer heel snel operationeel konden zijn.’

Stijgende en vooral lastig te beheersen kosten van onderhoud vormden in de jaren daarna een obstakel. Melis besloot de zaken om te keren: niet afhankelijk te blijven van extern onderhoud, maar het in huis te halen. Hij nam vervolgens een bestaand, maar klein truckonderhoudsbedrijf over en bouwde dat uit. ‘Dat zijn natuurlijk risico’s, maar het heeft goed uitgepakt. Ons totale onderhoud is nu veel beter te managen.’

ICT-omgeving

Veel transportbedrijven kampen momenteel met een tekort aan controllers en financiële specialisten om het bedrijf financieel te leiden, zo ook Melis Logistics. Melis, die een mbo-opleiding op het gebied van transport en logistiek op zak heeft, is echter zelf de materie ingedoken en heeft zich gaandeweg opgewerkt tot een niveau waarbij hij zelf het financiële beheer volledig kan voeren. ‘Als je geen specialisten kunt vinden moet je het zelf oppakken, is mijn stelregel.’

‘Als je geen specialisten kunt vinden moet je het zelf oppakken, is mijn stelregel.’

Specialisten op het gebied van de ICT heeft hij echter wel. Melis heeft daartoe flink geïnvesteerd in de ICT-omgeving. Sinds de verhuizing vanuit de oude loodsen van de Arnhemse haven naar het nieuwe pand in Duiven in 2015 is er veel veranderd bij het bedrijf. Het aantal auto’s is gestegen van 11 in 2003 naar een symbolische (maar werkelijke) 100 in 2018, toen het honderdjarig bestaan werd gevierd. Medio 2019 staat de teller alweer op 120. Het aantal personeelsleden groeide van 15 in 2003 naar 150 in 2018.

Milieunormen

Melis kijkt kritisch naar de milieunormen die gehanteerd worden. Hij vervangt zijn wagenpark met geplande regelmaat en rijdt momenteel alleen maar met Euro VI. Maar het zo bejubelde LNG houdt hij nog even af. Hij heeft wel twee vrachtwagens op LNG rijden, maar hij beschouwt dat als een tussenoplossing. ‘Pas als een auto meer dan anderhalve ton per jaar rijdt, is LNG in mijn ogen rendabel. LNG moet wel doorontwikkeld worden, dus dat bekijken we kritisch. Er zijn momenteel wel kansen voor LNG. In Duitsland is het in 2019 en 2020 Mautvrij, in tegenstelling tot Euro VI. Wat de toekomst betreft: elektrisch rijden is volgens mij een oplossing voor de korte afstanden, terwijl ik verwacht dat waterstof het antwoord is voor de lange afstanden.’

Mensen zijn voor elk logistiek bedrijf de achilleshiel. Het ziekteverzuim in de branche loopt landelijk tegen de 5%. Bij Melis liggen de cijfers lager: 2,9% en 3,5% de afgelopen twee jaren. Maar ook hier zijn tegenvallers. Er zijn twee langdurige zieken die het beeld verstoren en het langjarig gemiddelde weer richting het landelijk gemiddelde brengen. Melis: ‘Ook dat overkomt je als ondernemer, daar is weinig tegen te doen. Wat ik doe om mensen uit de ziektewet te houden? We geven medewerkers een persoonlijk talentontwikkelingsplan en we hebben sinds twee jaar een eigen opleidingsschool voor chauffeurs. Dat maakt het werken voor ons bedrijf aantrekkelijk, meer dan bij andere bedrijven hopen we. We krijgen in ieder geval regelmatig open sollicitaties.’

Extra investeringen

De toenemende vergrijzing van het personeelsbestand is een lastige kwestie, vindt Melis. ‘Maar onder andere door de chauffeursopleiding proberen we het toekomstig tekort op te vangen door zelf op te leiden. Gemiddeld hebben we tien nieuwe chauffeurs per jaar nodig, heb ik berekend. Dit jaar hebben we acht chauffeurs in de opleiding, dus we zitten aardig op schema.’

Gemiddeld hebben we tien nieuwe chauffeurs per jaar nodig

Transportbedrijven die niet veranderen zijn ten dode opgeschreven. De noodzaak tot innovatie en voortdurende aanscherping van het businessmodel is dan ook onvermijdelijk. Met name het digitaliseren en delen van informatie met de keten is vandaag de dag het adagium. Melis: ‘We hebben ons eerst ontwikkeld van transporteur tot logistiek adviseur van de klant. De volgende stap is om een volledige partner van de klant op het gebied van supply chain management te worden. We zijn onze ICT-systemen daarop aan het inrichten en hebben al een aantal mensen aan het werk in de data-analyse. Dat betekent extra investeringen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dat resultaat op zal leveren.’