Van de ondervraagde bedrijven meldde 24,4% te maken te hebben met een afname van de transportactiviteiten. Ruim 60% zag een stabilisatie, terwijl 14,7% kon profiteren van een stijging. Daarmee is het aantal dalers dus groter dan het aantal stijgers. Dat was in het laatste kwartaal van vorig jaar nog andersom.

Opvallend is dat vooral de grotere bedrijven, met meer dan vijftig trucks, minder te doen hadden. In dit marktsegment had maar liefst 50% te maken met een daling van de activiteiten. Deze grote transporteurs konden echter wel in veel gevallen hun prijzen verhogen. Maar liefst 75% wist met zijn klanten een tariefstijging af te spreken. Dit percentage ligt bij kleinere vervoerders beduidend lager.

Kostprijs

Veel transporteurs kregen in het eerste kwartaal van dit jaar te maken met hogere kosten. 41% van de ondervraagden meldde dat zijn kostprijs was gestegen, terwijl de meeste andere bedrijven hun kosten zagen stabiliseren. Als sprake was van een toename, ging het om een beperkte stijging van slechts 1%.

De meest aangehaalde oorzaken van kostprijsverhogingen zijn de toename van brandstofkosten en de stijging van de lonen. Ook de onderhoudskosten drukken stevig op de winstgevendheid. Daarnaast laten sommige ondernemingen weten dat de dieselclausule vaker aanvaard wordt in het nationaal dan in het internationaal vervoer. Zo signaleert 30,5% van de bedrijven dat de vrachtprijs naar boven is aangepast in het nationaal vervoer, terwijl dat aandeel 19,4% bedraagt in het internationaal vervoer.

Problemen

De ITLB vroeg ook naar de belangrijkste probleempunten van transporteurs. Veelal wordt gewezen op de mobiliteitsproblematiek en op het chauffeurstekort. Diverse vervoerders vinden dat de strikte regelgeving over de rij- en rusttijden onvoldoende rekening houdt met de dagelijkse realiteit van het beroep.

Daarbij doelen ze onder andere op de haast alomtegenwoordige files, de talrijke wegomleidingen en het tijdig kunnen bereiken van de bewaakte parkings, ‘Ook vinden veel bedrijven het moeilijk om openstaande vacatures voor chauffeurs op te vullen met bekwame, taalvaardige en gemotiveerde werknemers’, aldus de transportorganisatie in een toelichting.