Al geruime tijd is sprake van een groot tekort aan geschikte parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Daardoor moeten chauffeurs noodgedwongen uitwijken naar invoeg-, uitvoeg- of vluchtstroken. Ook zoeken ze hun heil aan het onderliggende wegennet, in woonwijken of bedrijventerrein. Daar zorgen ze nogal eens voor overlast. Met de aanleg van tweeduizend nieuwe parkeerplaatsen moet dit probleem worden opgelost.

Subsidie

Eerder dit jaar kreeg Nederland hiervoor een Europese subsidie van 4 miljoen euro. Het geld gaat naar de aanleg van de eerdergenoemde achthonderd vakken bij de parkeerplaatsen Maasvlakte Plaza, Dordtse Kil, Asten-Nobis en Venlo James Cook. Waar de overige twaalfhonderd plaatsen moeten komen, is nog niet duidelijk. Momenteel wordt gespeurd naar geschikte locaties.

Op dit moment zijn er in Nederland 44 geregistreerde commerciële truckparkings, waarvan sommige zijn gecertificeerd. Deze hebben gezamenlijk ongeveer 4200 parkeerplekken.