De branchevereniging houdt elke drie maanden een peiling onder haar leden. Hen wordt gevraagd naar onder andere omzetontwikkeling, prijzen, kosten en winst. Aan de meest recente enquete deden 575 respondenten mee.

83% van hen meldde een toename van de kosten in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Belangrijke oorzaken zijn, niet verrassend, extra uitgaven aan brandstof en personeel. Maar ook de hogere Maut-tarieven in Duitsland zorgden bij diverse vervoerders voor een stijging van de uitgaven, evenals hogere onkosten voor onderhoud en reparatie.

Doorberekenen

Niet alle vervoerders konden deze extra uitgaven in het voorbije kwartaal doorberekenen in de tarieven, al waren er vele die dat wel konden. Van de ondervraagden wist 74% hogere prijzen af te spreken met zijn klanten. ‘Niet verwonderlijk, omdat in veel gevallen nieuwe tarieven zijn overeengekomen per 1 januari 2019’, licht TLN toe. Dat in het tweede kwartaal opnieuw grootschalige tariefverhogingen plaatsvinden, is niet de verwachting. 71% verwacht dat de prijzen gelijk blijven.

Het is dan ook te hopen dat de olieprijs geen grote sprongen voorwaarts maakt in het tweede kwartaal. Tot dusver zijn deze sprongen inderdaad uitgebleven. De adviesprijs voor een liter diesel is sinds begin april slechts enkele centen gestegen. Bovendien hebben veel vervoerders hiervoor clausules afgesloten in hun contracten.

Overschot

Druk op de tarieven blijft echter bestaan, denken de deelnemende bedrijven. Een overschot aan binnenlandse vervoerders, een nog altijd toenemend aantal Oost-Europese transporteurs en prijsbewuste klanten maken het moeilijk om prijsverhogingen door te voeren. Verladers kijken immers al snel naar het transport als er bezuinigd moet worden. Dat houdt de marges over het algemeen dun.

Met de kleine marges in het wegtransport betekent meer omzet lang niet altijd meer winst. Dat blijkt ook uit de resultaten van de Conjunctuurenquete. In het eerste kwartaal van dit jaar boekte 43% van de ondervraagden meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Echter, slechts 30% van de 575 deelnemers pakte ook daadwerkelijk meer winst, terwijl 33% een daling van de winst moest incasseren.

Tegenover de vervoerders met een hogere omzet stonden ook veel bedrijven die het met minder moesten doen. 29% van de deelnemers zag zijn opbrengsten teruglopen in de eerste drie maanden van dit jaar. Bij deze bedrijven liepen de omzetten gemiddeld zo’n 13% terug in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Ondanks de aanhoudende druk op de winsten zitten wegvervoerders niet bij de pakken neer. Uit de enquete kwam naar voren dat de tevredenheid overheerst bij de deelnemers. Volgens TLN geldt dat voor alle aspecten: concurrentiepositie, liquiditeit, bezetting, orderportefeuille, omzet en bedrijvigheid. ‘En ook bij prijzen en winst, al is daar de kanttekening te plaatsen dat het aantal respondenten dat aangeeft over die aspecten ontevreden of zeer ontevreden te zijn, verhoudingsgewijs groot.’

Personeelstekort

Op een ander vlak is er wel degelijk bezorgdheid bij transporteurs: het nog altijd grote personeelsprobleem. Al geruime tijd hebben vervoerders moeite om hun vacatures gevuld te krijgen en ook het eerste kwartaal van 2019 vormde daarop geen uitzondering. Sterker nog, het probleem lijkt alleen maar groter te worden. Waar in het laatste kwartaal van vorig jaar nog 37% openstaande vacatures had, heeft nu 41% daar last van. Bovendien vinden steeds meer bedrijven dat deze plekken moeilijk te vervullen zijn.

Het is moeilijk om gedreven chauffeurs te vinden die nog graag internationaal rijden en veel van huis zijn.

Wat daarbij opvalt, is dat chauffeurs wel te vinden zijn, maar goede chauffeurs niet of nauwelijks. Enkele reacties van respondenten: ‘De mensen die nu solliciteren zijn niet de toppers die je wil, kanslozen dus’ en ‘moeilijk om gedreven chauffeurs te vinden die nog graag internationaal rijden en veel van huis zijn’. Ook het vinden van andere medewerkers, bijvoorbeeld administratieve krachten of warehousepersoneel, blijft voor velen een opgave.

Vergrijzing

Ook uit andere onderzoeken blijkt het tekort aan logistiek personeel. Zo kwam vertegenwoordiger van accountantskantoren SRA met het rapport Branches in Zicht 2019. Daaruit kwam naar voren dat de krapte groot blijft, ondanks dat er meer mensen in de logistieke sector aan de slag gaan. Harry Marissen, bestuurslid van de SRA licht toe: ‘Dit komt onder meer door vergrijzing en een lage instroom vanuit het onderwijs. De branche zet daarom in op zij-instroom, maar ook op de duurzame inzetbaarheid van werknemers.’

Uit bestudering van duizenden jaarrekeningen blijkt dat niet alleen het gebrek aam mankracht een probleem is, maar dat personeel ook een steeds grotere kostenpost is. De uitgaven stegen met bijna 10% vorig jaar, in vergelijking met het jaar ervoor. Die toename was bijna tweemaal zo groot als de stijging in 2017. Vooral de post overige personeelskosten, waarin uitgaven zitten voor flexibele arbeidskrachten, veranderde sterk: van een daling van ruim 13% twee jaar geleden naar een stijging van ruim 4% vorig jaar.