Dat blijkt uit een onderzoek van het internationale kredietbewakingsbureau Creditsafe. Creditsafe Deutschland dook vorig jaar in de boeken van 3,4 miljoen bedrijven in Duitsland, waaronder zestigduizend in de logistieke en transportsector. In die sector is aanzienlijk vaker sprake van slechte balansverhoudingen dan in de gehele economie bij de Oosterburen.

Het probleem nam in 2018 aanzienlijk toe. Zo moesten negenhonderd van de logistieke en transportbedrijven uitstel van betaling aanvragen, wat soms een voorbode is van een faillissement. Het ging om 1,5% van alle bedrijven in deze sector. In het transport zelf stonden 1,59% van de bedrijven met de rug tegen de muur, in de logistieke dienstverlening in ruimere zin ging het om 1,33% van de ondernemingen.

Insolvenz

Het landelijk gemiddelde, dus over alle onderzochte Duitse bedrijven samen, was 0,6%. Iets meer dan 0,5% moest dus ‘Insolvenz’ aanvragen omdat niet meer aan alle schulden kon worden voldoen. De situatie in de logistieke sector is veel slechter.

Dat verschilt trouwens nogal van deelstaat tot deelstaat. In Brandenburg, de deelstaat rondom Berlijn, stond vorig jaar 2,12% van de logistieke bedrijven op omvallen. In Saksen, een andere oostelijke deelstaat, was dat slechts 0,76%.

Het aantal verzoeken om betalingsuitstel, vorig jaar dus 1,5%, was duidelijk groter dan in voorgaande jaren, toen telkens rond de 1,1% van de transport- en logistieke ondernemingen hun onvermogen om te betalen bij de rechter moesten aanmelden. Volgens de Duitse wet moet dat binnen drie weken gebeuren nadat dit onvermogen aan het licht is gekomen.

Te hoge schuldenlast

Volgens Creditsafe is tweederde van alle gevallen van insolventie toe te schrijven aan een veel te hoge schuldenlast. Dat zou gelden voor bijna 3.500 bedrijven in de logistieke sector. Die bedrijven kampen dikwijls met een negatief eigen vermogen. Dat betekent dat ze onvoldoende cashflow genereren om zowel aan hun schuldverplichtingen aan financiers als aan vorderingen van derden te voldoen.

Veel bedrijven stellen het laatste steeds verder uit. Het hele Duitse bedrijfsleven lag vorig jaar ook al gemiddeld 5,1 dagen achter bij de overeengekomen betalingstermijn. In de logistiek waren dat acht dagen; in deze sector in Berlijn waren het zelfs 12,6 dagen.

Oorzaak

De oorzaak ligt voor de hand: veel bedrijven in de sector weten, mede door aanhoudend zware concurrentie, geen behoorlijk rendement op hun dienstverlening te behalen. De tarieven staan in de hele transport- en logistieke sector in Europa al jaren onder druk, ondanks de toegenomen volumes. Die extra lading leidt weliswaar ook tot omzetverhoging, maar dat maskeert de onderliggende margedaling. Meer omzet kan immers zelfs minder winst betekenen.