Gedurende enkele jaren was er een regeling die bedrijven de tijd gaf om nieuw materieel aan te schaffen. Het stadsbestuur vindt nu dat bedrijven voldoende tijd hebben gehad om te investeren in Euro 6-vrachtauto’s. Volgens branchevereniging TLN voldoet 90% van de trucks op de Maasvlakte aan deze norm.

Ontheffingen

Sinds 2014 is de ‘Euro 6-zone’ op de Maasvlakte van kracht. Wel zijn er verschillende ontheffingsmogelijkheden. Zo zijn er dagontheffingen en (landelijke) ontheffingen voor een beperkt aantal ‘bijzondere voertuigen’. Daarnaast zijn er langlopende ontheffingen mogelijk voor onvoorziene omstandigheden (‘hardheidsclausule’). Deze ontheffingen blijven gewoon bestaan.

De gemeente verruimt de maximale ontheffingsduur van nu maximaal 26 weken naar maximaal 52 weken. Die ontheffingen zijn daarmee net zo lang geldig als die van de Milieuzone Rotterdam en het vrachtautoverbod ‘s-Gravendijkwal.