Naast de boetes zijn zes dwangsommen opgelegd en vier strafrechtelijke onderzoeken gestart. De Inspectie SZW kijkt onder meer naar naleving van de rij- en rusttijden, onderbetaling, illegale tewerkstelling en arbeidsuitbuiting. Daarbij trekt het gezamenlijk op met onder meer de ILT, de Douane, Niwo en de NVWA.

Sociale dumping

De Inspectiedienst richt zich met name op het wegtransport en koeriersdiensten, omdat uit risico-analyses blijkt dat daar de grootste kans op oneerlijke toestanden is. Bij koeriersdiensten wordt gekeken naar onder andere schijnzelfstandigheid. Dit vanwege de hoge mate van flexibiliteit die de pakketbezorgingssector kenmerkt.

In het wegtransport is vooral gekeken naar Oost-Europese schijnconstructies. Hierbij hebben Nederlandse vervoerders een dochteronderneming in Oost-Europa, waarbij de dochter een ‘lege huls’ is en het werk feitelijk vanuit Nederland wordt aangestuurd. Overtreding van wetten en regels ligt daarbij op de loer.