Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) noteerde voor het eerst in vijf jaar een negatief vertrouwen bij de transportsector, voor wat betreft de omzetverwachtingen op korte termijn. Weliswaar is het aantal zwartkijkers slechts lichtjes hoger dan het aantal positivo’s, maar het is wel een omslag met eerdere jaren, waarin de verwachtingen continu hoger gespannen waren.

Ook in een breder, Europees perspectief zijn de eerste scheurtjes waarneembaar. Het bedrijf achter het vrachtuitwisselingsplatform Transporeon signaleert dat de beschikbare laadruimtecapaciteit in het eerste kwartaal is toegenomen. In de belangrijkste economie van de eurozone, Duitsland, stijgt de leegte zelfs nog wat harder dan het Europese gemiddelde. De index staat nu op hetzelfde punt als in 2009, kort na het uitbreken van de financiële crisis.

Niet dat een dergelijke vrije val is te verwachten als destijds. Het waren toen wel hele extreme omstandigheden. Maar wanneer verschillende indicatoren, los van elkaar, wijzen op een afkoeling, is het belangrijk om alert te zijn. Zeker in het wegvervoer, waar de winstgevendheid continu onder druk staat, onder meer doordat brandstof- en personeelskosten de afgelopen tijd fors zijn toegenomen.

Dat mede daardoor de stijgende opbrengsten niet automatisch meer rendement met zich meebrengen, zal veel transporteurs inmiddels duidelijk zijn. Zo boekte onlangs een van de grootste Europese vervoerders, Waberer’s, een dik verlies, ondanks een fors toegenomen omzet. Zelfs het verhogen van de tarieven kon niet voorkomen dat de Hongaren in het rood doken in 2018.

Nu de eerste economische signalen op oranje staan, rijst de vraag wat transporteurs gaan doen als ook de omzet achterblijft. Teren op de reserves is voor de meeste geen optie. Als er al vet op de botten zat, is dat inmiddels wel verteerd in de voorbije jaren. Voor veel wegvervoerders kan het dus geen kwaad de opbrengsten, kosten en marges nog eens goed tegen het licht te houden.