De maatregel is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de milieuzones in Nederland te harmoniseren. Ze wil voorkomen dat regels tussen steden van elkaar verschillen.

Belangrijk onderdeel van de harmonisering van milieuzones is dat elke gemeente dezelfde verkeersborden gebruikt. Onder het bekende ronde bord met rode rand en het woord ‘milieuzone’ erop, verschijnen in 2020 in elke milieuzone dezelfde onderborden. Daar staat op welke voertuigen er wel en niet in mogen. 

Vrachtverkeer

Voor vrachtverkeer bestaat er maar één bord. Daarop staat dat alleen vrachtauto’s met minimaal emissieklasse Euro 4 de milieuzone mogen inrijden (de groene milieuzone, zie afbeelding onder). In 2022 komt er een nieuw bord, waarop staat dat alleen vrachtauto’s met minimaal emissieklasse Euro 6 de milieuzone mogen inrijden (de paarse milieuzone).

Tekst loopt door onder afbeelding

Zero-emissie zone

De staatssecretaris stelt daarnaast voor dat steden vanaf 2025 zero-emissie zones mogen instellen voor bedrijfsvoertuigen en vrachtauto’s. In zo’n zone mogen die voertuigen dan alleen komen als ze géén uitlaatgassen uitstoten.

Branchevereniging TLN is blij met de harmonisering en geeft aan altijd te hebben gepleit om een lappendeken te voorkomen. De organisatie is dan ook gelukkig met deze maatregelen, die de staatssecretaris vorig jaar al aankondigde.