Begin dit jaar waren er 13.925 bedrijven met een Eurovergunning. Dat waren er begin 2013 nog ‘slechts’ 10.245. Sindsdien nam het aantal vergunningen steeds verder toe. Het gaat hierbij om netto-cijfers: de bedrijven die zijn gestopt, bijvoorbeeld door een faillissement of overname, zijn hier al van af gehaald.

Ook het aantal vergunningsbewijzen, waarvan er eentje in elke truck moet liggen, is in 2018 voor het zesde jaar op rij gestegen. Inmiddels zijn er 114.667 van dergelijke vergunningen uitgegeven, tegenover 97.855 in 2013.

Rode cijfers

De structurele stijging toont aan dat het wegtransport steeds voller is. Op het eerste gezicht een opvallende ontwikkeling, aangezien de druk op de tarieven groot is en veel vervoerders in de rode cijfers zitten.

Toch heeft Niwo-directeur Gerrit Jan Olthoff wel een verklaring. ‘De afgelopen jaren zag je dat de economie aantrok. Transporteurs merken dat vrij snel. Weliswaar zijn de marges niet altijd groot, maar volumes blijven stijgen.’ Dat blijkt ook uit cijfers van het CBS. Wegtransporteurs vervoerden gezamenlijk 680 miljoen ton goederen vorig jaar. Dat was 2,4% meer dan het jaar ervoor.

Kleine zelfstandigen

Wel wijst de Niwo-voorman op het feit dat veel vergunningen in handen zijn van kleine spelers. Van de bijna veertienduizend Eurovergunningen zijn er ruim tienduizend in bezit van bedrijven die vijf of minder trucks hebben.

‘In de crisisjaren zag je dat veel chauffeurs die werden ontslagen, voor zichzelf begonnen, lang niet altijd uit luxe. Tegenwoordig zijn er chauffeurs die kansen zien om als zelfstandige een goede boterham te verdienen, bijvoorbeeld in een bepaalde niche. Dan heb ik het niet over zzp’ers, maar over mensen met een eigen truck, die in de flexibele schil zitten van grote transporteurs.’

Een tweede reden is volgens Olthoff te vinden in de koeriersbranche. ‘Een aantal jaren geleden hadden de meeste pakketbezorgers geen vergunning. Wij hebben toen met grote koeriers zoals PostNL en GLS afspraken gemaakt dat zij voortaan alleen nog met subcontractors werken met een vergunning. Dat zijn ze immers verplicht. Dit heeft ook gezorgd voor een forse toename van het aantal vergunninghouders. De meeste kleine koeriers rijden echter nog steeds rond zonder vergunningen. En de pakkans is vrijwel nul, dus wij zoeken andere wegen om ook dit deel van de transportsector te laten voldoen aan de regels.’

Chauffeurstekort

Ook transporteursvereniging TLN wijst op de toename van het volume als een belangrijke oorzaak. ‘Deze vraag wordt voor het belangrijkste deel opgevangen door bestaande transportbedrijven, die echter steeds vaker moeite hebben om hieraan te voldoen door chauffeurstekorten’, aldus Robert van Leewen. ‘Dat schept extra mogelijkheden voor startende bedrijven, die vaak ook weer ingeschakeld worden door grotere transporteurs.’

Voor de toekomst verwacht TLN dat het aantal vervoerders nog verder stijgt, zij het wat minder hard dan in de voorbije periode. Dit omdat voor de komende jaren een lagere economische groei wordt voorspeld. Ook het aanhoudende chauffeurstekort zal vermoedelijk het aantal vervoerders doen toenemen.