In 2015 werden bij controles 1316 gevallen van onderbetaling geregistreerd. Vorig jaar waren het er 6220. Het is niet duidelijk of dit komt doordat werkgevers op grotere schaal de minimumloonbepalingen overtreden. Het is ook goed mogelijk dat de Duitse fiscale opspoorders veel scherper zijn gaan letten op overtredingen.

Dat gebeurde onder meer in het wegvervoer. De minimumloonplicht geldt sinds enkele jaren in deze bedrijfstak voor ondernemingen die buitenlandse chauffeurs werk laten verrichten in Duitsland. Op de naleving van die verplichting, die bedoeld is om Oost-Europese bedrijven te dwingen hun personeel voor werk in Duitsland naar de Duitse normen te belonen, wordt fors gecontroleerd.

Strafvervolging

Gebleken is volgens de bondsminister van financiën, Olav Scholz (SPD), dat in veruit de meeste gevallen de minimumloonplicht wel degelijk wordt nagekomen. Er was de laatste jaren ook geen grote stijging van het aantal opgespoorde gevallen van zwartwerken en illegale tewerkstelling. In 2017 ging het om 108.000 aan het licht gebrachte overtredingen, in 2018 waren dat er 111.000. In deze zaken is de belastingdienst overgegaan tot strafvervolging.

De overkoepelende vakbeweging Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wil niettemin dat de straffen voor overtreding van de minimumloonwetgeving worden verhoogd om de naleving ervan te bevorderen.