Dat blijkt uit een studie van de internationale wegvervoersorganisatie IRU. Het tekort aan bestuurders in het busvervoer komt op 19%. Het onderzoek wijst uit dat één op de vijf chauffeurs ontevreden is over het beroep. Dat ligt, zeggen ongeveer zes op de tien ontevreden chauffeurs, aan het imago van het vak.

Drie op de vier de chauffeurs wijzen ook op de volgens hen slechte arbeidsvoorwaarden en, in het internationale vervoer, vaak lange periodes die chauffeurs niet thuis kunnen zijn.

De IRU heeft een programma ontwikkeld om meer vrouwen voor het beroep te winnen, onder de voor de hand liggende titel ‘Women in Transport Network’. Van alle chauffeurs, zowel in vrachtauto’s als in stads-, streek- en toeristenbussen is nu maar 2% van het vrouwelijk geslacht.

Vervangingsvraag

In veel Europese landen is er een toenemende schaarste aan bestuurders van trucks en bussen. In België zijn vooral buschauffeurs moeilijk te vinden. In Duitsland is er een enorme vervangingsvraag in het goederenvervoer over de weg. In dat land is de gemiddelde leeftijd van chauffeurs nu 47 jaar. Tegen 2027 komt Duitsland 185.000 chauffeurs tekort, tenzij het lukt om nieuwe bestuurders massaal aan te trekken. In Roemenië bedraagt het chauffeurstekort nu 37%.

Nederland is er de afgelopen jaren in geslaagd min of meer voldoende nieuwe chauffeurs, waaronder ‘zij-instromers’, aan te trekken. Werkgevers en vakbonden hebben hiervoor een succesvolle campagne gevoerd en gaan hiermee door. Verscheidene bedrijven hielden eigen wervingsacties die verrassende aantallen geïnteresseerden trokken.