Deze heffing kost de sector naar schatting jaarlijks ongeveer 1,1 miljard euro. Afspraak was dat een deel daarvan terugvloeit naar de sector om te investeren in verduurzaming. Lange tijd was hier onduidelijkheid over en branchepartijen vreesden dat er van deze zogeheten terugsluis weinig over zou blijven. Nu is aan deze terugvloeiing dus een bedrag gehangen.

Toch blijft het tegenstrijdig. De verduurzaming van het wegtransport moet versnellen door de sector een lastenverzwaring op te leggen. Bedrijven hebben door de hevige concurrentie en de dunne marges nu al moeite om geld vrij te maken voor groene investeringen. Als ze kilometerheffing moeten betalen, blijft daar nog minder geld voor over.

Bovendien is de vraag naar wie dit geld uiteindelijk gaat. Niet alleen transportbedrijven vinden dat ze er recht op hebben, ook verladersorganisatie Evofenedex heeft zich in de strijd gemengd. De belangenvereniging vindt begrijpelijkerwijs dat handels- en productiebedrijven met een eigen logistieke afdeling ook aanspraak moeten kunnen maken op een deel van de terugsluis. Deze bedrijven beschikken immers over een eigen vloot. En een enkele politieke partij stelde zelfs voor om andere modaliteiten te stimuleren met dat geld.

Dat laatste ziet Van Nieuwenhuizen echter niet zitten. Het wegtransport zijn eigen concurrenten laten financieren, vond de minster vermoedelijk wat te ver gaan. Maar hoe het geld straks wél wordt gebruikt, is nog onduidelijk. Ook is het afwachten of over enkele jaren al genoeg zero-emissie-vrachtwagens beschikbaar zijn, die lange afstanden kunnen rijden

Misschien kan een accijnsteruggaveregeling voor lng-trucks worden opgetuigd. Tot ieders verbazing stopte deze eind vorig jaar. Met de honderden miljoenen die jaarlijks beschikbaar komen, kunnen behoorlijk wat aardgasvoertuigen worden gesubsidieerd. Verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft al aangegeven dat er een nieuwe regeling komt voor het promoten van lng in de transportsector. Al is nog onduidelijk hoe deze maatregel eruit komt te zien. Met de terugvloeiing van de trucktol-opbrengst is een deel van de financiering alvast gevonden.

Over vier jaar is het dus zover. Dan moet de sector elk jaar ruim een miljard euro extra ophoesten. Gelukkig vloeien waarschijnlijk enkele honderden miljoenen terug naar vervoerders. Desondanks kun je dit eigenlijk niet anders bestempelen dan een groen doekje voor het bloeden.