Onlangs werden enkele elementen uit het ‘Mobility Package‘ afgewezen door het EU-parlement, waarmee het hele pakket in zijn huidige vorm werd afgekeurd. Het kan nog jaren duren voordat over een gewijzigd pakket zal worden gestemd. Voorlopig blijven de bestaande regels op het gebied van detachering, rij- en rusttijden, cabotage en dergelijke dus ongewijzigd.

Economische toekomst

‘Tot op heden weten de transporteurs dus nog altijd niet wat hen te wachten staat. Hoe moeten zij zich in deze omstandigheden voorbereiden op de economische toekomst van hun onderneming?’, vraagt Michaël Reul, secretaris-generaal van de Belgische transporteursvereniging UPTR, zich af.

‘De voorbije week heeft UETR (de European Road Haulers Association, red.) haar leden geïnformeerd over de pogingen van verschillende Europese parlementsleden – uit Duitsland, Finland en Tsjechië – om de Europese machine wederom op gang te brengen met een zoveelste compromisvoorstel over de meest essentiële punten van de ‘Mobility Package’. Het dient niet te verbazen dat UPTR van mening is dat deze nieuwe voorstellen absoluut onaanvaardbaar zijn voor de Belgische transporteurs’, meldt Reul.

Wekelijkse rust

Hoewel recentelijk de Raad van State de Belgische Staat definitief gelijk heeft gegeven in het Vaditrans-dossier omtrent het verbod om in België de normale wekelijkse rust te nemen in de cabine, lijkt het volgens hem steeds waarschijnlijker dat het Europese standpunt hierover een bocht van 180 graden zal nemen.

‘Ondanks de Europese vakbond ETF en haar invloedrijke Belgische vertegenwoordigers, hebben de lobbygroepen van enkele Oost-Europese landen zwaar geijverd om een uitzondering te voorzien op dit verbod. Door de invoeging van een nieuwe paragraaf die preciseert dat de normale wekelijkse rust in de cabine verboden is ‘tenzij de vrachtwagen geparkeerd is in een uitgeruste en beveiligde parking’, dient men blijk te geven van een zekere kinderlijkheid om niet in te zien dat hierdoor het nemen van de normale wekelijkse rust in de cabine opnieuw toegelaten zal worden’, vreest Reul.

Cabotage

Nog erger zijn volgens hem de voorgestelde toegevingen van de Europese afgevaardigden inzake detachering. Deze zouden volgens Reul in de praktijk leiden tot de systematische toepassing van de loonnormen van het land waar de maatschappelijke zetel van de vervoersonderneming zich bevindt, ongeacht waar de chauffeur in Europa rondrijdt. ‘Een droom voor internationale vervoerders uit de voormalige Oostbloklanden, maar een mokerslag voor de Westerse transporteurs’, verwacht de secretaris-generaal.

Verder ziet de UPTR weinig in de voorgestelde ‘cooling off’ periode van vijf dagen na cabotage-ritten. Daar worden volgens de secretaris-generaal vooral de Belgische transporteurs slechter van. ‘Hiermee willen de Macrons van deze wereld (de Franse president, red.), hun eigen nationale vervoerders beschermen tegen de buitenlandse ‘caboteurs’. De tijd dat Franse transporteurs zich bezighielden met internationaal vervoer is reeds lang voorbij. Maar de voorstellen worden zwaar slikken voor de Belgische transporteurs.’

Lees ook: Brusselse plannen wegvervoer terug naar af