Tot het eind van dit jaar verandert er in het wegvervoer over het Kanaal wat de Unie betreft niets, maar dan moeten de Britten van hun kant ook tot medewerking bereid zijn. Britse trucks dienen, willen ze op de huidige voorwaarden tot het grondgebied van de Unie toegelaten willen worden, blijven voldoen aan de technische eisen die de Unie stelt en aan de sociale bepalingen van de EU. Wil het voorstel van kracht worden, dan dient het Europees Parlement er nog zijn goedkeuring aan te geven. Formeel zal ook de Europese Ministerraad er nog zijn zegen over moeten uitspreken.

Geen nieuw referendum

Inmiddels heeft het Britse Lagerhuis zich met een aanzienlijke meerderheid uitgesproken tegen een motie, ingediend door Labour-leider Jeremy Corbyn, om een nieuw referendum te houden over de voorgenomen scheiding van de Europese Unie. Ook voorstellen van Labour voor een ‘zachte’ Brexit haalden het niet. Die voorstellen hielden onder meer in dat het VK bij de Europese douane-unie zou blijven aangesloten.

Op 12 maart stemt het Lagerhuis over de voorstellen van premier Theresa May voor een ordelijke uittreding. Worden die opnieuw verworpen – een eerdere versie werd met overweldigende meerderheid weggestemd – dan dreigt nog steeds een ‘no deal’-scenario.