‘Bedrijven in transport en logistiek profiteren nog steeds te weinig van de huidige hoogconjunctuur. We blijven zorgen houden over de winstgevendheid in onze sector’, zegt TLN-directeur Jan Boeve.

63% van de ondervraagden is namelijk niet tevreden over de tarieven ‘Dat is natuurlijk merkwaardig. Wij horen soms van leden dat zij de tarieven verhoogd hebben en dat dit ook kán. Maar veel bedrijven doen dat niet en zijn niet tevreden over de prijs die zij voor hun werk krijgen.’

Winst en verlies

Uit de ondervraging blijkt ook dat de helft van de transporteurs niet tevreden was over de winstontwikkeling vorig jaar. Toch schreef driekwart van de deelnemers zwarte cijfers. Slechts 5% kwam in het rood terecht onder de streep.

Naast de lage tarieven blijft ook het tekort aan personeel een probleem. In het vierde kwartaal van vorig jaar had 37% één of meerdere openstaande posten. Een enkeling had zelfs 102 vacatures. Vooral het gebrek aan chauffeurs is groot.

Klanten verloren

Het kost bedrijven veel moeite om de plekken in te vullen, geven de respondenten aan. 41% meldt dat de vacatures moeilijk te vervullen zijn; 22% vindt het zelfs zeer moeilijk. Vooral het vinden van chauffeurs met voldoende ervaring en een goede mentaliteit is een opgave.

‘Niet uit het juiste hout gesneden’, ‘slecht gemotiveerd’, ‘we hebben specialistisch werk, waarvoor ervaring nodig is’. Dat zijn enkele reacties uit de enquete over de zoektocht naar geschikte truckbestuurders. Een transporteur meldde dat hij zelfs klanten was kwijtgeraakt, omdat niet genoeg chauffeurs beschikbaar waren.

Personeelskosten

Een ander opvallend punt waren de kostenstijgingen die zich in het vierde kwartaal hadden voorgedaan. Ten opzichte van een kwartaal eerder had 46% te maken met een stijging van de gemiddelde kostprijs. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017 had zelfs 76% zijn kostprijs zien stijgen.

69% noemde de stijging van de personeelskosten en 71% de gestegen brandstofkosten als voornaamste oorzaak van de toename van de kostprijs. Maar ook reparatie, onderhoud en verzekeringen werden vaak genoemd.

Ondanks de problemen geven de deelnemende bedrijven het jaar 2018 gemiddeld een rapportcijfer 7. Belangrijke pijler onder dit positieve sentiment is het feit dat 75% van de vervoerders in zijn nopjes was over de bedrijvigheid in het afgelopen jaar. ‘De drukte en hoge omzetten komen overeen met de economisch goede periode waarin Nederland zit’, licht Boeve toe.

2019

De ondervraagde bedrijven geven aan dat zij voor dit jaar ongeveer hetzelfde niveau van bedrijvigheid en omzet verwachten als in het afgelopen jaar. Ook het personeelsbestand en het wagenpark groeien dit jaar niet. 2019 wordt dus naar verwachting vooral een ‘normaal’ jaar. Aan het onderzoek hebben 628 bedrijven meegedaan.