Over dat mobiliteitspakket bereikte de Europese Ministerraad eerder een compromis met de Europese Transportcommissaris Violeta Bulc. Daarin stonden onder meer nieuwe regels voor het cabotagevervoer en voor de ‘detachering’ van chauffeurs in het wegtransport, alsmede een snelle invoering van de ‘intelligente’ tachograaf.

Sociale dumping

Daarmee moet een einde worden gemaakt aan de sociale dumping in het wegvervoer, waardoor chauffeurs uit Oost-Europese landen soms vele weken van huis zijn en, tegen een veel lager loon, transport in West-Europese landen uitvoeren. Maar het pakket sneuvelde in het Europees Parlement in januari, omdat geen overeenstemming kon worden bereikt over enkele erin opgenomen punten.

Dit betekent volgens verkeersminister Scheuer dat jarenlange stilstand dreigt en dat lidstaten bilaterale maatregelen zullen overeenkomen. De strijd tegen sociale dumping ligt daardoor mogelijk voor jaren stil en ook de nieuwe tachograaf, nodig voor een nauwkeurige registratie van rij- en rusttijden, ondervindt uitstel, vreest Scheuer.