Dat blijkt uit een lange lijst van vragen die zijn gesteld aan verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). De lijst is geanonimiseerd, waardoor het niet duidelijk is welke fracties hierover vragen hebben gesteld.

Gederfde accijnzen

Vorige week werd bekend dat het kabinet een nog groter deel van de verwachte jaarlijkse trucktol-opbrengst van 1,1 miljard euro in eigen zak wil houden. Het gaat om een bedrag van tussen de 35 en 55 miljoen euro extra. Dit zou nodig zijn om gederfde accijnsopbrengsten te compenseren.

Het kabinet verwacht namelijk dat door de kilometerheffing een deel van de goederen niet meer per vrachtwagen maar via binnenvaart of spoor wordt vervoerd. Diverse brancheverenigingen waren niet blij met het voorstel. Zo waren transportorganisaties TLN en Vern kritisch over het voornemen, evenals verladersvereniging Evofenedex.

Uitstel

Aanvankelijk was afgesproken dat een groot deel van de kilometerheffing-opbrengst terug zou vloeien naar vervoerders. Dit stond ook in het Regeerakkoord. Zij zouden dit dan kunnen gebruiken voor investeringen in bijvoorbeeld trucks op LNG of waterstof. De vrees bestaat dat transportbedrijven wel veel geld kwijt zijn aan de heffing, maar er nauwelijks iets van terugzien.

Ook over andere aspecten van de trucktol hadden Kamerleden veel vragen, meer dan tweehonderd. Daardoor is het debat van afgelopen week over de kilometerheffing uitgesteld naar 6 maart.

2023

Vooralsnog staat invoering van de trucktol gepland voor 2023. Het gemiddelde tarief wordt waarschijnlijk vijftien cent per kilometer, waarbij schonere voertuigen minder betalen dan hun meer vervuilende tegenhangers. De heffing gaat waarschijnlijk ook gelden voor een deel van het onderliggende wegennet.

Lees ook: Kabinet wil groter deel trucktol in eigen zak houden