Het idee van een fusie was er al langer, maar in 2017 zijn de fusiegesprekken echt begonnen, zegt Harald Lourens, de nieuwe ‘CFO’, de financiële topman bij de nieuwe combinatie Daily Logistics Group. De twee families, Visbeen en Post, ‘hebben elkaar eens diep in de ogen gezien’. Ze werden het eens over een fusie waarbij beiden een belang van 50% in de nieuwe onderneming zouden krijgen.

Een samengaan dus op basis van ‘gelijkwaardigheid’. Beide partijen hebben evenveel kapitaal ingebracht en krijgen hetzelfde stemrecht in de holding, die met een jaaromzet van 150 miljoen euro en 500 werknemers doordringt tot de echte top van ondernemingen in de Nederlandse logistieke dienstverlening.

Visbeen en Post-Kogeko hadden elk een belang van 50% in het gezamenlijke, in 1998 opgerichte bedrijf Daily Fresh, dat werd opgericht voor het groupagevervoer van verse groenten en fruit naar het Verenigd Koninkrijk. Deze dochter blijft onder de huidige merknaam voortbestaan. Dat geldt ook voor de ouders. ‘We hebben drie sterke namen in de markt, die elk goed bekendstaan bij de klanten. We veranderen daar voorlopig niets aan.’

Leegrijden

Wel gaat Daily Logistics de komende tijd voortvarend aan de slag met de integratie van de drie bedrijven op operationeel gebied. Lourens noemt als voorbeeld de planning. De netwerken van Visbeen, Post-Kogeko en Daily Fresh worden ‘over elkaar heen gelegd’.

Het is natuurlijk zonde als een combinatie van Post-Kogeko van een bepaald adres leeg terugrijdt, terwijl een combinatie van Visbeen juist op dat moment op hetzelfde adres lading komt halen. ‘We hebben voor Daily Logistics Group als motto ‘samen, schoner, slimmer’ gekozen. Er is meteen al heel veel te winnen als je het leegrijden voorkomt. Dat is slimmer en schoner, en samen kun je dat bereiken.’

Drie hoofdkantoren

Lourens voorziet ook dat op termijn stafafdelingen worden samengevoegd en dat het aantal hoofdkantoren, nu drie, tot twee wordt teruggebracht. Hoe dat precies uitpakt, kan hij nog niet voorspellen. ‘De vestiging van Visbeen in Nieuwe Tonge zal blijven. Die van Post-Kogeko en Daily Fresh, in Maasdijk en Hoek van Holland, liggen dicht bij elkaar, je kunt je afvragen of je die alle twee handhaaft.’

Hoek van Holland noemt hij een ‘mooie locatie’ nabij de terminal van ferrymaatschappij Stena Line, maar het is nog niet te zeggen of de nieuwe holding daar ook één van zijn hoofdvestigingen moet behouden. ‘Je moet ook niet te veel van één ferrymaatschappij afhankelijk willen zijn. Daily Logistics Group maakt van meer ferry’s gebruik.’

Lourens wijst in dat verband op de nieuwe Blankenburgtunnel, die het Westland straks direct verbindt met Europoort en de Maasvlakte. ‘Die tunnel wordt heel belangrijk, niet alleen voor trailers met verse lading uit het Westland, maar ook voor het containervervoer, een van de activiteiten van Post-Kogeko.’

Eigen vermogen

Daily Logistics Group is volgens Lourens een ‘behoorlijk solide’ onderneming. De beide families brengen samen een eigen vermogen in van 25% van het balanstotaal en hebben toegezegd dat in stand te houden. ‘De drie ondernemingen zijn gezond, presteren goed, staan er financieel goed voor en beschikken over een buffer om bij tegenslag op terug te kunnen vallen.’

Zeker, zegt de Daily Logistics-CFO, ‘wegtransport is geen vetpot. Je moet hard en veel werken en houdt daar relatief weinig aan over. De kosten nemen dit jaar fors toe. Denk aan de kosten van nieuw materieel, nieuwe wetgeving en de nieuwe cao voor de bedrijfstak. Er is een nieuwe loonschaal ingevoerd die chauffeurs gemiddeld duurder maakt. ‘Overigens een zeer terechte waardering voor hun werk en een erkenning voor het chauffeursvak’, vindt Lourens. Tegelijk stellen verladers steeds hogere eisen aan de vervoerder. Het materieel moet aan de modernste voorwaarden voldoen. De uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen moet worden beperkt en er moet meer gebruik worden gemaakt van multimodaal vervoer.’

Prijskaartje

Dat willen wij evengoed, zegt Lourens, maar er hangt een prijskaartje aan. ‘Denk ook aan ICT. Gegevens over het transport moeten volgens verladers steeds beter beschikbaar en betrouwbaar zijn. Dat is voor de klant belangrijk, evengoed als voor de vervoerder, maar het kost geld. De verlader is in deze opzichten – milieu, informatietechnologie – tegenwoordig een richtinggevende factor, maar zal dan ook oog moeten hebben voor de kostenverhogingen die nodig zijn om dit allemaal mogelijk te maken.’

Harald Lourens:

Lees ook: Visbeen en Post-Kogeko fuseren tot Daily Logistics Group