Dat zegt Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) in reactie op de impasse die is ontstaan doordat de Transportcommissie van het Europees Parlement belangrijke delen van het mobiliteitspakket heeft verworpen. Het gevolg daarvan is dat dit pakket in zijn geheel moet worden herzien, hetgeen vele maanden, zo niet jaren, zal duren.

Nadeel

De nieuwe cabotageregeling, waarbij een vervoerder in het buitenland drie dagen onbeperkt binnenlandse ritten mag uitvoeren, behoorde tot de voorstellen uit het pakket die juist wel door het Europarlement werden goedgekeurd. Maar de verplichte ‘cooling-off’, die de vervoerder verplicht na deze drie dagen met dit voertuig gedurende zestig uur geen cabotage meer te verrichten is volgens TLV in het nadeel van bijvoorbeeld Belgische vervoerders, die in buurlanden veel binnenlands vervoer uitvoeren.

De branchevereniging is dus feitelijk blij dat deze regeling door de impasse in de besluitvorming over het hele mobiliteitspakket weer voor enige tijd in de ijskast is gezet. Over de terugzending van het pakket naar de Europese tekentafels is de organisatie echter niet tevreden. Hierdoor worden ‘te weinig stappen’ gezet naar een ‘evenwichtige markt’. ‘De oneerlijke concurrentie tussen West- en Oost-Europa houdt zo aan.’

Weekendrust

TLV staat achter het voorgestelde verbod om de lange weekendrust in de cabine van de vrachtauto door te brengen. In een aantal landen, waaronder België en Duitsland, is dit verbod nu al van kracht. Dat moet de werkomstandigheden van chauffeurs ‘menswaardiger’ maken, zegt de organisatie. Het probleem is volgens TLV alleen dat er op de naleving van dit verbod in veel landen niet wordt gecontroleerd.