Het CBR kwam afgelopen tijd regelmatig in het nieuws omdat het kampt met lange wachtrijen bij de medische beoordelingen. Met de gezondheidsverklaring en de rijbewijskeuring door een bedrijfsarts of arbo-arts, beoordeelt het CBR om de vijf jaar de gezondheid van houders van een groot rijbewijs. Mocht er ter aanvulling ook een beoordeling van een medisch specialist nodig zijn, dan kan dit vier maanden duren. Met het nieuwe, digitale proces verwacht het CBR de doorlooptijd van het gehele proces met enkele weken te verkorten.

Zo’n 60% van de beroepschauffeurs verstuurt de gezondheidsverklaring al digitaal via de website MijnCBR. De bedrijfsarts kan vanaf deze week voor iedere chauffeur het benodigde keuringsverslag direct digitaal, via Zorgdomein, naar het CBR sturen. Als er geen medische belemmeringen zijn, krijgt de chauffeur in veel gevallen binnen enkele dagen duidelijkheid. Daarmee is voortaan de hele keten digitaal.

Stapsgewijs uitgebreid

De komende tijd gaat het CBR steeds meer klanten helpen in het nieuwe digitale proces. De automatiseringsmogelijkheden van het systeem worden daarbij stapsgewijs uitgebreid. Mensen met een oogaandoening of diabetes worden op dit moment al volledig automatisch doorverwezen naar een medisch specialist en krijgen automatisch het besluit digitaal toegestuurd. Het instituut verwacht in de loop van dit jaar de vernieuwing helemaal doorgevoerd te hebben.

Zo’n zestigduizend mensen met een C- en D-rijbewijs vernieuwden vorig jaar het rijbewijs. Er kwamen daarnaast ongeveer twintigduizend nieuwe groot-rijbewijsbezitters bij. Juist omdat het rijbewijs voor beroepschauffeurs zo belangrijk is, krijgen zij daarbij voorrang. In 2018 kreeg ruim 98% van de mensen met een groot rijbewijs (CDE) binnen de vier maanden duidelijkheid, 99% binnen vijf maanden.

Desondanks duurde het in 2018 bij een kleine 2% van de mensen met een groot rijbewijs – dit zijn overigens niet allemaal beroepschauffeurs – langer dan vier maanden. Het CBR laat weten dit te betreuren. Chauffeurs die zich melden omdat hierdoor hun rijbewijs op korte termijn dreigt te verlopen, worden met spoed geholpen.