De Transportcommissie uit het Europese Parlement heeft donderdag enkele elementen in dat pakket in meerderheid afgewezen. Daarmee is het hele pakket in zijn huidige vorm afgekeurd. Het kan nog jaren duren voordat over een gewijzigd pakket zal worden gestemd. Voorlopig blijven de bestaande regels op het gebied van detachering, rij- en rusttijden, cabotage en dergelijke dus ongewijzigd van kracht.

Verplichte rusttijden

Het pakket, waaraan nu al jaren is gewerkt, voorzag er onder meer in dat het in de cabine van vrachtauto’s doorbrengen van de verplichte rusttijden wordt toegestaan. Voorwaarde zou dan wel zijn dat de rust op beveiligde parkeerplaatsen met voldoende voorzieningen wordt doorgebracht. Het voorstel hiertoe, ingebracht door de Nederlander Wim van de Camp (CDA), lid van de EP-transportcommissie, sneuvelde in die commissie.

Maar ook andere voorstellen uit het pakket, waarvoor zich in het parlement wèl een meerderheid aftekende, gaan nu voorlopig niet door. Dat geldt bijvoorbeeld voor de beperking van de toegestane cabotage tot een onbeperkt aantal ritten binnen drie etmalen nadat het voertuig na een internationale rit in één van de lidstaten is gelost. Aan die periode van drie dagen zou een ‘cooling-off’-periode van zestig uur worden verboden.

Cabotageritten

Die afkoelingsperiode verhindert dat een buitenlands voertuig na een eental cabotageritten in een derde land snel de grens van dat land overschrijdt om meteen terug te keren en opnieuw onbeperkt cabotagetransport uit te voeren. Deze regeling heeft het dus wel in het EP gehaald, maar is door de afkeuring van het hele pakket weer tijdelijk van tafel.

Een ander onderdeel dat door een meerderheid van het EP werd afgekeurd, is het voorstel om chauffeurs en ander uitgezonden personeel (detachering) al op de eerste dag waarop in een gastland werk wordt verricht het geldende loon van dat gastland uit te betalen. Voor het wegtransport werd in de voorstellen van de Europese Commissie een uitzondering gemaakt: voor het bilaterale vervoer zou deze verplichting niet gelden.

Verslechteringen

De vakbeweging en enkele partijen in het Europees Parlement hebben positief gereageerd op de afstemming van elementen van het mobiliteitspakket. De vakbeweging meent, bij monde van FNV Bondgenoten, dat een aantal verslechteringen in dat pakket op het gebied van de sociale omstandigheden in de branche van tafel is. Daarbij worden genoemd de uitzondering voor het bilaterale vervoer van de nieuwe detacheringsregeling en enkele voorstellen op het gebied van de rij- en rusttijden, waaronder de toelating van het ‘cabineslapen’.

Volgens Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) zouden ‘alle chauffeurs’ er op zijn achteruitgegaan als het mobiliteitspakket het integraal had gehaald. ‘Ze hadden langer moeten rijden met minder rust en hadden te maken kunnen krijgen met werkdagen van wel zestien uur’, stelde ze in een verklaring na de stemming. FNV Transport & Logistiek zegt bij monde van bestuurder Willem Dijkhuizen dat het mede aan de lobby van de vakbonden ‘te danken’ is dat het pakket nu in zijn geheel moet worden herzien.

Tegenstemmen

Dat het pakket het in deze vorm niet heeft gehaald, kwam onder meer door tegenstemmen van parlementariërs uit landen als Bulgarije, Polen en Hongarije, die vreesden dat chauffeurs uit die landen door sommige maatregelen van de markt zouden worden verdrongen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) betreurt het dat goede voorstellen in het pakket nu voorlopig geen vervolg krijgen. De organisatie vindt dat het beter zou zijn de elementen van het pakket afzonderlijk in stemming te brengen, in plaats van het complete pakket.