De Transportcommissie uit het parlement was deze ochtend bijeen om een eigen standpunt te formuleren dat later door het voltallige parlement zou moeten worden behandeld. Maar deze commissie, waarin onder meer de Nederlander Wim van de Camp (namens het CDA) zitting heeft, kwam er niet uit.

Grote vertraging

Dat betekent volgens FNV Bondgenoten dat in de besluitvorming over het zogeheten ‘mobiliteitspakket’ van de Europese Commissie opnieuw grote vertraging ontstaat. Het Europees Parlement in zijn huidige samenstelling zal daar waarschijnlijk niet meer over besluiten.

Volgens de FNV heeft de Transportcommissie wel ‘alle verslechteringen’ voor de sociale omstandigheden waarin chauffeurs hun werk moeten doen, van tafel geveegd.