Vakbonden uit de transportsector hebben aangekondigd maandag bij meerdere grensovergangen actie te voeren tegen een voorgenomen versoepeling van de voorgeschreven rij- en rusttijden van vrachtauto- en buschauffeurs.

De transportcommissie van het Europees Parlement behandelt medio januari de voorstellen die nu op tafel liggen. Later deze maand stemt het parlement erover. Volgens de actievoerders zullen er hardere acties volgen als het parlement gaat instemmen met de plannen.