Begin vorige maand bereikten de transportministers van de Europese lidstaten een akkoord over de nieuwe regels, het zogeheten Mobiliteitspakket. Deze voorzien onder meer in beperking van cabotage en een Europees verbod op het doorbrengen van de lange rusttijd in de cabine. Ook moeten chauffeurs minimaal elke vier weken naar huis kunnen.

Pauze

‘We hebben een slag verloren, maar de oorlog nog niet’, stelde de Poolse verkeersminister Andrzej Adamczyk. Hij wil blijven strijden voor een wijziging van de regels, schrijft het Duitse vakblad Verkehrsrundschau. Onder meer de cabotagebeperking stuit op weerstand.

Op dit moment mogen drie cabotageritten worden uitgevoerd in zeven dagen. Weliswaar blijft dit hetzelfde, maar tussen verschillende periodes van zeven dagen moet straks een pauze van vijf dagen zitten. Dit is nadelig voor transportbedrijven uit het Oost-Europese land. Polen is in Europa koploper op het gebied van cabotage.

Oost- en West-Europa

De plannen voor nieuwe EU-regels zijn al geruime tijd een wig tussen Oost- en West-Europa. Beide kanten kunnen het maar moeilijk eens worden. Het akkoord wat de transportministers vorige maand sloten, leek daar een einde aan te maken.

De Polen blijven echter kritisch en leggen zich zeker niet neer bij de huidige plannen. Zij staan niet alleen in hun kritiek. Bij de bekendmaking van de plannen kwamen ook kritische geluiden vanuit verladers en vakbonden.

Lees ook: Akkoord over nieuwe Europese regels wegtransport