De oorspronkelijke studie, waarbij alleen werd gekeken naar een selectie van wegen, wordt sinds augustus gezamenlijk uitgevoerd door KPMG, adviesbureau Transport & Mobility Leuven, advocatenkantoor Stibbe en pr-kantoor Common Ground.

Kilometerheffing

Aanvankelijk zouden ze ook bekijken of de kilometerheffing beperkt kan blijven tot filegevoelige locaties, maar vandaag ligt alleen nog de algemene kilometerheffing op tafel. De heffing zou wel gelden voor het hele wegennet, maar de tarieven kunnen verschillen naargelang de weg en het tijdstip. In tegenstelling tot de bestaande heffing zou ze niet alleen voor vrachtwagens, maar ook voor personenwagens gelden. De volgende Vlaamse regering kan beslissen om die in 2024 of 2025 in te voeren. De huidige Vlaamse regering heeft alleen al beslist dat er ‘een’ slimme heffing moet komen.

Door de invoering van de heffing zouden de belastingen op in België ingeschreven wagens in Vlaanderen kunnen en verdwijnen en moeten buitenlandse gebruikers mee betalen voor de aanleg en het onderhoud van de Vlaamse wegen. Toch zijn er in Vlaanderen heel wart bedenkingen. Zo is er de vrees dat pendelaars uit de excentrische provincies West-Vlaanderen en Limburg in verhouding (te) zwaar worden getroffen. En werkende mensen in het algemeen, omdat zij hun verplaatsingen nauwelijks kunnen verschuiven naar goedkope momenten noch kunnen kiezen voor de fiets of openbaar vervoer.

Vast tarief

Een eerdere studie wees uit dat een slimme heffing in Vlaanderen zinvoller is dan een wegennet met een vast tarief. Het sterk filegevoelige Vlaanderen heeft wel een draagvlak voor de heffing, in het grotere, maar in het minder dicht bevolkte Wallonië is er weerstand tegen de heffing op personenwagens. De heffing speelt in elk geval in op de toename van elektrische mobiliteit. Naarmate er meer elektrische wagens rijden zal de overheid minder inkomsten puren uit de accijnzen op benzine en diesel, nu een belangrijke inkomstenbron.